• Thời điểm tiến hành phiên họp toàn thể để xem xét một dự án luật thông thường do Hạ nghị viện xem xét ấn định. Một phiên họp toàn thể tại Hạ nghị viện Nhật Bản được xem là hợp lệ khi có đủ một phần ba tổng số thành viên của Hạ nghị viện tham dự. Khi có nghi ngờ về số lượng nghị sỹ cần thiết tham dự phiên họp, các hạ nghị sỹ có thể yêu cầu Chủ tịch Hạ nghị viện điểm danh đ
 • Trong cơ cấu tổ chức của Hạ viện Nhật Bản, hệ thống các Ủy ban có một vai trò rất quan trọng. Các ủy ban thẩm tra chi tiết về dự án luật, các dự án ngân sách, các điều ước quốc tế. Ủy ban cũng có thể tiến hành điều tra về những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của mình.
 • Nghị viện Nhật Bản gồm hai viện – Hạ nghị viện (House of Representatives) và Thượng nghị viện ( House of Councillors). Thành viên của cả hai viện đều được bầu cử qua một cuộc tổng tuyển cử phổ thông trong đó nhiệm kỳ của Hạ nghị viện là bốn năm, nhiệm kỳ của Thượng nghị viện là sáu năm. Trong quy trình lập pháp, vai trò của hai viện là gần tương tự như nhau, các dự án luậ
 • Các cuộc bầu cử ở Mỹ 22/02/2010  05:49:42 CH
  Ở Mỹ, các cuộc bầu cử chọn người nắm giữ một số vị trí trong chính quyền liên bang và hầu hết các vị trí trong chính quyền bang và địa phương diễn ra vào các năm chẵn. Một số bang và địa phương tổ chức bầu cử vào các năm lẻ. Do vậy, cứ bốn năm một lần, người Mỹ lại đi bầu tổng thống và phó tổng thống. Cứ hai năm một lần, người Mỹ đi bầu lại tất cả 435 thành viên Hạ viện v
 • Khác với hệ thống ủy ban ở các nước theo mô hình Nghị viện Anh, hệ thống ủy ban của Mỹ được coi là hệ thống ủy ban mạnh, được trao những quyền hạn rộng lớn như quyền được thông qua dự luật mà không cần sự chấp thuận của các Viện.
 • Hiện nay, đại biểu dân cử của Việt nam đang tham gia tiếp nhận và đôn đốc giải quyết đơn thư bằng tất cả các tổ chức dân cử hiện có ở tất cả các cấp hành chính toàn quốc. Đại biểu QH và HĐND tiếp dân, nhận đơn, đốc thúc xử lý đơn. ĐBQH vừa đại diện cử tri toàn quốc vừa đại diện người đã bỏ lá phiếu bầu ra mình. Thế là mặc nhiên, ĐBQH phải bỏ vào túi mình lá đơn của người
 • Không gian nghị trường 22/02/2010  05:25:59 CH
  Các câu hỏi đều ngắn, rõ, cụ thể, và dù hỏi về gì đều nhằm làm rõ trách nhiệm giải trình của vị bộ trưởng. Phiên chất vấn cho thấy, để hoạt động này diễn ra thực chất, cả phía chất vấn và trả lời chất vấn đều phải nắm rất vững vấn đề được đưa ra. Bên cạnh đó, các nghị sỹ đều có những nguồn lực hỗ trợ mạnh như thư viện, nghiên cứu, các chuyên gia, thư ký giúp việc, văn phò
 • Là chương trình tập huấn tổng hợp cung cấp cho riêng người mới trúng cử nghị sĩ bang. Chương trình này thường được thiết kế trong thời gian 3 ngày với nội dung chủ yếu là giới thiệu các thủ tục hoạt động và các vấn đề hành chính, phục vụ cho nghị sĩ, hoặc tư vấn cho nghị sĩ mới về các thủ tục bắt buộc theo luật định như kê khai tài sản: đất đai, cổ phiếu…
 • Ở Việt Nam, chất vấn là công cụ giám sát rất mạnh của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội vì nó quy trách nhiệm chính trị. Ở Quốc hội các nước, tuy đặc thù khác nhau nhưng cũng có nhiều nét tương đồng trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
 • Một số nghị viện có tổ chức riêng một uỷ ban chuyên môn về dân nguyện, thông qua đó, “vai trò hành xử chính trị” của uỷ ban này được biện luận trực tiếp dựa trên ý nguyện cử tri hoặc các khiếu nại của cử tri gửi tập trung tới uỷ ban này. Đây cũng là nơi các đại biểu phản hồi ý kiến cử tri. Vậy , quan hệ của uỷ ban này với các uỷ ban khác và các đại biểu như thế nào? Vị tr
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK