• Một dự án luật được thảo luận và thông qua tại Quốc hội Thụy Điển trải qua ba lần trình, trong đó lần thứ hai- giai đoạn xem xét, thẩm tra dự án luật tại các Ủy ban được coi là giai đoạn quan trọng nhất.
 • Vũ khí mạnh nhất của nghị viện trước cơ quan hành pháp là việc thay đổi Chính phủ. Việc thay đổi Chính phủ trong nhiệm kỳ nghị viện được thực hiện bởi cơ quan đại diện của nhân dân là biện pháp kiểm tra cuối cùng của nghị viện. Vũ khí này được áp dụng khi Chính phủ mất đi lòng tin ở nghị viện hoặc sự thay đổi vị trí của nhóm đảng chiếm đa số trong nghị viện.
 • Pháp luật Trung Quốc quy định quyền giám sát chỉ có thể do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thực hiện. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc không được phép uỷ quyền hoặc chuyển quyền giám sát của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực thi. Đại hội đại biểu nhân d
 • Quy trình chuẩn bị lập pháp bao gồm những hoạt động chuẩn bị lập pháp, diễn ra trước khi bắt đầu quy trình lập pháp chính thức. Các hoạt động này thường bao gồm: xây dựng quy hoạch, kế hoạch lập pháp và soạn thảo dự án luật. Quy trình chuẩn bị lập pháp là bước quan trọng đảm bảo công việc lập pháp được tiến hành khoa học và có hiệu quả. Mặc dù quy trình chuẩn bị lập pháp
 • Thái Lan là nước theo chế độ quân chủ lập hiến với hệ thống lưỡng viện. Cơ quan lập pháp của Thái gồm Hạ viện có 480 nghị sỹ và Thượng viện có 150 nghị sỹ, một nửa được bầu ra và một nửa là các thượng nghị sỹ được chỉ định. Hạ viện gồm có 400 nghị sỹ được bầu theo khu vực bầu cử và 80 nghị sỹ được bầu theo danh sách các Đảng tiến cử với tỷ lệ nữ nghị sỹ không ổn định.
 • Cơ quan lập pháp Cambodia theo chế độ lưỡng viện. Quốc hội có 132 đại biểu, trong đó có 26 đại biểu nữ. Các đại biểu được dân bầu theo nhiệm kỳ 5 năm. Thượng viện có 61 đại biểu, trong đó có 9 nữ. Hai thành viên của Thượng viện được chỉ định bởi Quốc vương, hai thành viên do Quốc hội bầu, 57 thành viên do các nghị sỹ và hội đồng cấp xã bầu. Thượng viện có nhiệm kỳ 5 năm.
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hạ viện liên bang Đức có quy định cụ thể về quyền được hỏi và được cung cấp thông tin của nghị viện : Các chất vấn lớn, các chất vấn nhỏ, từng câu hỏi cho tiếng đồng hồ chất vấn và tiếng đồng hồ thời sự. Các quyền được hỏi này là các quyền kiểm tra thường hay được hạ viện áp dụng. Việc công khai hoá hoạt động chất vấn được tiến hành dưới h
 • Khác với quy trình lập pháp bao gồm các bước tuần tự trong một chỉnh thể thống nhất, quy trình giám sát được thể hiện qua những thủ tục tiến hành các hình thức giám sát, hay nói cách khác là qua cách thức sử dụng các công cụ giám sát. Thủ tục giám sát ở các nước khác nhau có những điểm khác nhau tùy thuộc vào chính thể của nhà nước đó và những đặc điểm riêng trong hệ thốn
 • Việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử là vấn đề quan tâm của nghị viện nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là nội dung quan trọng trong Hội thảo tăng cường hợp tác nghị viện về bồi dưỡng đại biểu dân cử do Quốc hội Việt Nam tổ chức. TTBD ĐBDC giới thiệu báo cáo của các chuyên gia Australia về cuộc thử nghiệm các chuơng trình phát triển kỹ năng chuyên môn già
 • Ngay từ ngày sơ khai, báo chí và nghị viện đã có mối quan hệ mật thiết. Ngày nay, ở hầu hết nghị viện các nước đều dành một lô riêng cho các phóng viên ngồi theo dõi đưa tin về các phiên họp của nghị viện. Báo chí có mặt trong hầu hết các sự kiện của nghị viện, nghị viện xuất hiện đều đặn trên báo chí.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK