• Ngày nay, Quốc hội nhiều nước trên thế giới coi công tác thông tin công chúng là một hoạt động cần được chú trọng để tăng cường uy tín của Quốc hội và nâng cao hiểu biết của người dân về cơ quan dân cử. Với vai trò là cầu nối giữa đại biểu dân cử với người dân, các phương tiện thông tin đại chúng luôn luôn cố gắng làm sao để chuyển tải thông tin về Quốc hội về đại biểu Qu
 • Thông thường, các dự án luật khi được trình tại Hạ viện Australia qua 3 lần xem xét và lần xem xét thứ hai được coi là quan trọng nhất. Cũng giống như quy trình lập pháp của phần lớn các nước trên thế giới, các dự án luật tại Australia chịu tác động lớn từ Chính phủ.
 • Trên thế giới, điều trần đã trở thành việc quen thuộc và không thể thiếu trong hoạt động giám sát và lập pháp của Nghị viện.
 • Điều 1, Mục 7 của Hiến pháp Hoa Kỳ 1787 quy định rằng: Tất cả các dự án luật đã được Hạ nghị viện và Thượng nghị viện thông qua, trước khi trở thành luật đều phải trình lên Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ.
 • Các chính trị gia, các nghị sỹ Quốc hội Mỹ đang đặc biệt ưa chuộng dịch vụ tin nhắn bằng điện thoại di dộng hoặc máy tính trên trang Twitter.com. Nhiều người gọi đây là cơn bão đang hoành hành tại tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol.
 • QUY TRÌNH LẬP PHÁP Ở AUSTRALIA 02/11/2010  11:55:51 SA
  Về hình thức chính thể, theo Hiến pháp Australia, Nhà nước liên bang Australia được xây dựng theo mô hình chính thể đại nghị - Chính phủ do Nghị viện thành lập và phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Đây là đặc trưng cơ bản của mô hình nhà nước Westminster có nguồn gốc từ Vương quốc Anh. Theo mô hình này, Hiến pháp Australia quy định chức năng lập pháp của chính quyền l
 • Theo quy định của Hiến pháp, cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước Hoa Kỳ gồm ba nhánh riêng biệt: quyền lập pháp - ban hành luật thuộc về Quốc hội gồm hai viện: Thượng nghị viện và Hạ nghị viện; quyền hành pháp - thi hành luật thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp - giải thích luật thuộc về Toà án. Đặc điểm nổi bật của nhà nước Mỹ là quyền lực của từng nhánh được cân đối hài
 • Nghị viện Hoa Kỳ là một hệ thống lưỡng viện nên một sáng kiến lập pháp muốn trở thành luật thì không những phải trải qua quy trình xem xét và thông qua ở cả hai viện mà còn phải có sự thống nhất về cách trình bày và nội dung của văn bản luật đó
 • Việc chuẩn bị dự luật mà Hạ nghị viện có thể thông qua để chuyển cho Thượng nghị viện xem xét và thông qua là một quá trình tỉ mỉ vì khối lượng công việc lớn và tính phức tạp của các điều khoản bổ sung đối với các dự án luật. Thông thường, có khoảng 100 điểm sửa đổi bổ sung được Hạ nghị viện thông qua đối với một dự án luật. Những điểm này được đưa ra trong quá trình thảo
 • QUY TRÌNH LẬP PHÁP Ở TRUNG QUỐC 02/11/2010  11:55:51 SA
  Theo quy định của Luật lập pháp được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá IX thông qua tại Hội nghị lần thứ 3 ngày 15 tháng 3 năm 2000, quy trình làm luật của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chủ yếu bao gồm: quy trình chuẩn bị, quy trình đề xuất dự án, quy trình thẩm định, quy trình biểu quyết, thông qua và q
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK