• Trong những năm gần đây, blog nổi lên như một hiện tượng thu hút sự chú ý của xã hội thông tin trên thế giới. Có người coi đây là một dạng như “báo chí công dân”. Còn ở Việt Nam, từ năm 2008, blog đã thuộc đối tượng quản lý của pháp luật về báo chí. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, BBT trang web của Trung tâm Bồi dưỡng xin giới thiệu kinh nghiệm quản lý loại hìn
 • Nhằm góp phần đảm bảo cho các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân và tổ chức trong xã hội, ngày 12/5/1994, Trung Quốc ban hành Luật Nhà nước bồi thường thiệt hại, đạo luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/1995.
 • Philippin là một quốc gia quần đảo. Chính quyền địa phương được chia làm ba cấp: cấp tỉnh; cấp thành phố, thị xã; cấp xã với bộ máy có cơ cấu gồm hai cơ quan: cơ quan quyết nghị (Hội đồng) và cơ quan hành chính.
 • Quy trình lập hiến và quy trình lập pháp được hiểu là trình tự hay các bước phải tuân theo khi tiến hành việc xây dựng, ban hành, sửa đổi Hiến pháp, luật (pháp lệnh, các nghị quyết có chứa QPPL của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội). Đó cũng chính là cách thức sắp xếp, tổ chức hoạt động xây dựng, ban hành, sửa đổi Hiến pháp, luật, để làm đường hướng, cơ sở cho các chủ t
 • Thụy Điển là một nước công nghiệp phát triển ở Bắc Âu. Chính quyền địa phương ở Thụy Điển được phân thành hai cấp là cấp tỉnh và cấp huyện. Tuy việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở mỗi tỉnh, huyện có sự khác nhau căn cứ vào đặc điểm, tính chất của mỗi địa phương nhưng nhìn chung bộ máy chính quyền địa phương đều có cơ cấu bao gồm: Hội đồng địa phương; Uỷ ban hành
 • Sau khi dự luật được Hạ nghị viện thông qua, Thư ký Hạ nghị viện sẽ ký một chứng thư kèm theo dự luật trong đó có ghi: Dự luật này được bắt đầu từ Hạ nghị viện và đã được thông qua vào ngày hôm nay, kể từ thời điểm này, hoàn toàn có thể chuyển dự án luật sang Thượng nghị viện để thượng viện xem xét, chấp thuận.
 • Ở Quốc hội Mỹ và một số nước châu Âu, một trong những hình thức quan trọng nhất trong việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội là hoạt động điều tra. Quyền điều tra thường được trao cho các uỷ ban hoặc là các tiểu ban thường trực, các uỷ ban đặc biệt được thành lập cho một mục đích cụ thể hoặc các uỷ ban chung bao gồm thành viên cả hai viện. Đặc biệt ở các nước châu
 • Ngày nay, Quốc hội nhiều nước trên thế giới coi công tác thông tin công chúng là một hoạt động cần được chú trọng để tăng cường uy tín của Quốc hội và nâng cao hiểu biết của người dân về cơ quan dân cử. Với vai trò là cầu nối giữa đại biểu dân cử với người dân, các phương tiện thông tin đại chúng luôn luôn cố gắng làm sao để chuyển tải thông tin về Quốc hội về đại biểu Qu
 • Thông thường, các dự án luật khi được trình tại Hạ viện Australia qua 3 lần xem xét và lần xem xét thứ hai được coi là quan trọng nhất. Cũng giống như quy trình lập pháp của phần lớn các nước trên thế giới, các dự án luật tại Australia chịu tác động lớn từ Chính phủ.
 • Trên thế giới, điều trần đã trở thành việc quen thuộc và không thể thiếu trong hoạt động giám sát và lập pháp của Nghị viện.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK