• Bồi dưỡng nghị sỹ tuân thủ các nguyên lý giáo dục cho người lớn. Theo trình bày của GS Coghill tại Hội thảo quốc tế về bồi dưỡng đại biểu dân cử thì giai đoạn đầu của chương trình tập huấn đại biểu dân cử có thể tập trung tiến hành những cuộc hỏi chuyện dạng phỏng vấn và tổ chức các nhóm nhỏ bao gồm cả người học và người tập huấn để định hình những nhu cầu thiết yếu, trun
 • Đối với các tân nghị sỹ, sự thay đổi vị thế sau khi được bầu là điều dĩ nhiên. Nhưng họ không thể “nhập cuộc” ngay được trên mọi khía canh và cũng không thể nắm bắt ngay được các ngóc ngách của nền quản trị quốc gia. Vì thế, cần tập huấn cho các đại biểu mới, truyền thêm sự tự tin. Tại Hội thảo quốc tế về tập huấn nghị viện, nhiều diễn giả đã có cùng chung những suy nghĩ
 • Xuất phát từ sự cần thiết đối với công tác bồi dưỡng, tập huấn, ở nhiều nước đã chú trọng đến việc tập huấn chuyên biệt dành cho nghị sỹ, trong đó có nước nghị viện thành lập các cơ sở chuyên về tập huấn cho các nghị sỹ; nước khác các cơ sở như thế nằm ngoài nghị viện; có nước thuê các viện, trường tập huấn.
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT- Information and Communication Technologies) đã trở thành thiết yếu trong việc hỗ trợ các cơ quan lập pháp trên khắp thế giới. Do các công nghệ này tiên tiến và phát triển nhanh nên chúng đã có đủ những khả năng và sự linh hoạt trong việc hỗ trợ các cơ quan lập pháp thực hiện trách nhiệm quan trọng nhất: làm ra những bộ luật để quả
 • Nghị viện Châu Âu (EP) là một trong những thể chế chính trị quan trọng của EU, được công dân EU bầu cử trực tiếp 5 năm một lần. Do được bầu cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu, Nghị viện Châu Âu trở thành Nghị viện “siêu quốc gia” duy nhất trên thế giới được bầu cử trực tiếp bởi người dân.
 • Kinh nghiệm các nước cho thấy, do yêu cầu về tính chuyên nghiệp đối với các nghị sỹ ngày càng cao, các nghị viện càng cần phải phát triển các “công cụ làm việc”, tức là các kỹ năng trong nghề, nhất là cho các tân nghị sỹ. Mà các kỹ năng đó một phần có thể thu nhận được qua kinh nghiệm cá nhân của từng nghị sỹ, nhưng một phần lớn là từ các khoá bồi dưỡng. Các lý do đưa ra
 • Là một thể chế chính trị đại diện quyền lợi cho các tầng lớp xã hội ở Liên minh Châu Âu do công dân của các nước thành viên trong Liên minh bầu ra, hiện nay Nghị viện Châu Âu (EP) có 785 Nghị sĩ. Các Nghị sĩ của EP được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu và phân chia dựa trên cơ sở tỷ lệ số dân của các quốc gia thành viên.
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) đã trở thành nguồn lực thiết yếu và chiến lược đối với các nghị viện. Thử thách không chỉ đối với việc áp dụng công nghệ mới để cải thiện cách làm truyền thống ở các cơ quan lập pháp, mà còn đối với việc sử dụng đầy đủ tiềm năng của ICT để đưa các cơ quan lập pháp và cán bộ trong đó bước vào thế kỷ 21. Việc khai thác các cơ hội do
 • Quy chế Nghị sĩ Anh Quốc 02/11/2010  11:55:51 SA
  Công dân Anh và công dân các nước thuộc Liên hiệp Anh đủ 18 tuổi, có đăng ký cử tri tại đơn vị bầu cử và không bị pháp luật tước quyền bầu cử đều được tham gia bỏ phiếu. Các công dân Anh sống ở nước ngoài có quyền bầu cử trong thời hạn dưới 20 năm kể từ khi rời nước Anh. Theo quy định chung, công dân Anh hoặc các công dân của các nước theo thông luật đủ 21 tuổi có quyền r
 • Nghị viện Châu Âu (EP) đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc gia tăng vị thế chính trị và mở rộng quyền hạn, từ một cơ quan chỉ có vai trò tham vấn thành một cơ quan lập pháp thực sự của Liên minh Châu Âu. EP cùng với Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban Châu Âu tạo nên ba trụ cột của Cộng đồng Châu Âu.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK