• Nói chung ở các nước có ba xu hướng quy định cơ sở khiếu nại, khiếu kiện về tiếp cận thông tin: một là, không quy định cụ thể trong luật; hai là, chỉ quy định chung là khi có sự vi phạm các quy định của Luật; ba là, quy định một số cơ sở cụ thể để có thể khiếu nại, khiếu kiện. Nhưng dù theo xu hướng nào thì các cơ sở đó là khá rộng, tạo điều kiện cho người dân có thể khiế
 • Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất của các cơ quan Nhà nước, ở một số nước người ta thành lập các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong các cơ quan hành chính. Đây không phải là mô hình phổ biến mà là một dạng tổ chức thanh tra, kiểm tra. Hiện nay có rất ít nước duy trì một loại hình thanh tra theo kiểu này. Hầu hết ở các nước châu Âu và châu Á, ngoài các tổ ch
 • Nội quy nghị viện các nước đều quy định những hình thức kỷ luật đối với những vi phạm trong phiên họp. Những quy định này nhằm duy trì các phiên họp của nghị viện trong trật tự và để bảo đảm tính văn hóa của các cuộc thảo luận tại hội trường.
 • Dân chủ trong tranh luận 02/11/2010  11:55:51 SA
  Ngoài những từ như “dân chủ trực tiếp”, “dân chủ đại diện”, ngành chính trị học và hiến pháp học trên thế giới còn có thuật ngữ tạm dịch là “dân chủ tranh luận” (deliberative democracy). Theo đó, quá trình ra quyết sách, bất kể quyết sách gì, đều phải trải qua một quá trình tranh luận công khai, bình đẳng; các bên, trong đó có công chúng, có cơ hội bày tỏ chính kiến, các
 • Thủ tục tiến hành các cuộc thảo luận có rất nhiều điểm phức tạp với những quy định chi tiết trong Nội quy của Nghị viện và cả những quy định có tính truyền thống mà ngay cả những nghị sỹ đã phục vụ lâu năm trong nghị viện cũng khó có thể tường tận hết. Tuy vậy, mọi cuộc thảo luận ở nghị viện đều cần phải đảm bảo một số nguyên tắc chung.
 • Những hoạt động mang tính chất kiểm tra, giám sát là những hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước và đồng thời cũng là những hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước, nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Đây là những hoạt động mang tính tất yếu khách quan của tất cả các nhà nước. Để giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan Nhà n
 • Ðể chuẩn bị xem xét dự án luật trong lần xem xét thứ ba và chính thức thông qua, dự luật đã được thông qua trong lần xem xét thứ hai sẽ được gửi đến Uỷ ban thẩm tra và Vụ pháp luật thuộc Văn phòng Đuma Quốc gia để xử lý những điểm còn tồn tại, xây dựng cơ cấu, sự liên kết giữa các điều, khoản và chỉnh sửa những điểm sửa đổi, bổ sung được đưa vào dự luật trong lần xem xét
 • Việc xem xét dự án luật của Hội đồng Liên bang có thể đi đến kết quả là Hội đồng Liên bang thông qua dự án luật hoặc Hội đồng Liên bang bác bỏ dự án luật. Dự án luật được Hội đồng Liên bang thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng Liên bang biểu quyết tán thành trong trường hợp là dự luật về đạo luật của Liên bang, hoặc khi có hơn ba phần tư tổng số thành
 • Năm 1993, ngay sau khi Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua, nhân dân Nga đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu các đại biểu của nghị viện liên bang, lập nên cơ quan lập pháp trong thời kỳ mới của đất nước. Cũng như nhiều nhà nước liên bang khác, cơ quan lập pháp của Liên bang Nga được tổ chức theo mô hình lưỡng viện trong đó Thượng viện là cơ quan đại diện cho các chủ th
 • Việc xem xét, thông qua các dự án luật tại Đuma Quốc gia Nga, cũng như tại nghị viện nhiều nước khác, được thực hiện theo trình tự “ba lần đọc”. Dự luật được chính thức bước vào giai đoạn xem xét, thông qua tại Đuma Quốc gia khi được Đuma Quốc gia tiến hành lần xem xét dự luật lần thứ nhất. Với ý nghĩa đó, thời điểm tiến hành lần xem xét thứ nhất được xem như một mốc thời
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK