• Dân chủ trong tranh luận 02/11/2010  11:55:51 SA
  Ngoài những từ như “dân chủ trực tiếp”, “dân chủ đại diện”, ngành chính trị học và hiến pháp học trên thế giới còn có thuật ngữ tạm dịch là “dân chủ tranh luận” (deliberative democracy). Theo đó, quá trình ra quyết sách, bất kể quyết sách gì, đều phải trải qua một quá trình tranh luận công khai, bình đẳng; các bên, trong đó có công chúng, có cơ hội bày tỏ chính kiến, các
 • Thủ tục tiến hành các cuộc thảo luận có rất nhiều điểm phức tạp với những quy định chi tiết trong Nội quy của Nghị viện và cả những quy định có tính truyền thống mà ngay cả những nghị sỹ đã phục vụ lâu năm trong nghị viện cũng khó có thể tường tận hết. Tuy vậy, mọi cuộc thảo luận ở nghị viện đều cần phải đảm bảo một số nguyên tắc chung.
 • Những hoạt động mang tính chất kiểm tra, giám sát là những hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước và đồng thời cũng là những hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước, nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Đây là những hoạt động mang tính tất yếu khách quan của tất cả các nhà nước. Để giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan Nhà n
 • Ðể chuẩn bị xem xét dự án luật trong lần xem xét thứ ba và chính thức thông qua, dự luật đã được thông qua trong lần xem xét thứ hai sẽ được gửi đến Uỷ ban thẩm tra và Vụ pháp luật thuộc Văn phòng Đuma Quốc gia để xử lý những điểm còn tồn tại, xây dựng cơ cấu, sự liên kết giữa các điều, khoản và chỉnh sửa những điểm sửa đổi, bổ sung được đưa vào dự luật trong lần xem xét
 • Việc xem xét dự án luật của Hội đồng Liên bang có thể đi đến kết quả là Hội đồng Liên bang thông qua dự án luật hoặc Hội đồng Liên bang bác bỏ dự án luật. Dự án luật được Hội đồng Liên bang thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng Liên bang biểu quyết tán thành trong trường hợp là dự luật về đạo luật của Liên bang, hoặc khi có hơn ba phần tư tổng số thành
 • Năm 1993, ngay sau khi Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua, nhân dân Nga đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu các đại biểu của nghị viện liên bang, lập nên cơ quan lập pháp trong thời kỳ mới của đất nước. Cũng như nhiều nhà nước liên bang khác, cơ quan lập pháp của Liên bang Nga được tổ chức theo mô hình lưỡng viện trong đó Thượng viện là cơ quan đại diện cho các chủ th
 • Việc xem xét, thông qua các dự án luật tại Đuma Quốc gia Nga, cũng như tại nghị viện nhiều nước khác, được thực hiện theo trình tự “ba lần đọc”. Dự luật được chính thức bước vào giai đoạn xem xét, thông qua tại Đuma Quốc gia khi được Đuma Quốc gia tiến hành lần xem xét dự luật lần thứ nhất. Với ý nghĩa đó, thời điểm tiến hành lần xem xét thứ nhất được xem như một mốc thời
 • Dựa trên quyết định của Đuma Quốc gia tại lần xem xét thứ nhất, dự án luật sẽ được xem xét tiếp trong các giai đoạn tiếp theo. Trừ trường hợp Đuma Quốc gia bác bỏ dự luật (dự luật bị gửi trả lại cho chủ thể trình) hoặc thông qua toàn bộ dự luật (dự luật được chuyển sang cho Hội đồng Liên bang), dự luật sẽ tiếp tục được chuẩn bị để xem xét tại lần xem xét thứ hai của Đuma
 • Việc nhận xét, đánh giá là một yếu tố thiết yếu để đảm bảo tính hiệu quả của một chương trình tập huấn và phát triển đối với cả cá nhân nghị sỹ và nghị viện. Hoạt động này cần phải đưa vào trong từng giai đoạn của quá trình tập huấn và trở thành một phần trong việc phát triển chuyên môn thường xuyên của nghị sỹ.
 • Các tổ chức quốc tế về phát triển hiện giờ đã nhận ra vai trò của nghị viện; họ tập trung vào việc hỗ trợ các nghị sỹ qua nhiều chương trình tập huấn khác nhau như của UN, UNPD, WBI, WTO, IMF, USAID, AUSAID, CIDA, DFID, COMSEC, OECD DAC, v.v… Các nội dung tập huấn của các tổ chức này gồm có: Vai trò của các Ủy ban các tài khoản công; Quản lý hành chính và nguồn tài chính
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK