• Bỏ phiếu bất tín nhiệm có lẽ là cơ chế có tính thủ tục nghị viện quan trọng nhất ở Anh, bởi lẽ theo mô hình của Anh, số phận của Chính phủ phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ của đa số nghị sỹ. Qua nghiên cứu về hệ thống chính trị của nước này cho thấy việc yêu cầu chính phủ phải nhận được sự tín nhiệm của Viện Dân biểu là nguyên tắc nền tảng của Hiến pháp (không thành văn) của
 • Mặc dù không có định nghĩa đầy đủ được chấp nhận rộng rãi về bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Anh, vẫn có những đặc điểm xác định các dạng bỏ phiếu này: Bỏ phiếu tín nhiệm do chính phủ khởi xướng; bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng; và một số kiến nghị khác trong những trường hợp nhất định được coi là kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm. Theo thống kê củ
 • Ở nhiều nước, quy trình quy trách nhiệm của Chính phủ trước nghị viện được thực hiện chủ yếu bằng hai hình thức: bỏ phiếu bất tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ.
 • Theo Hiến pháp Liên bang Nga, Đuma Quốc gia có thể bày tỏ thái độ bất tín nhiệm đối với Chính phủ Liên bang Nga. Nhóm đại biểu Đuma Quốc gia có số lượng không dưới 1/5 tổng số đại biểu có quyền đề xuất kiến nghị về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ. Kiến nghị được trình lên Hội đồng Đuma Quốc gia có kèm theo dự thảo Nghị quyết của Đuma Quốc gia và danh sách và chữ ký
 • Trong 3 nhiệm kỳ vừa qua, nghị viện Campuchia đã ban hành khoảng 340 văn bản luật các loại, tác động rộng và sâu tới đời sống, quyền lợi của người dân. Do đó, cách thức mà những đạo luật đó được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với tính chính đáng của hệ thống pháp luật. Một quy trình lập pháp dân chủ, công khai, minh bạch sẽ nâng cao vai trò của nghị viện trong vi
 • Quy trình ngân sách ở Campuchia bắt đầu từ Bộ Kinh tế và Tài chính dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng. Các bộ ngành, các tỉnh chuẩn bị dự toán ngân sách của bộ ngành, tỉnh mình để gửi cho Bộ Kinh tế và Tài chính tổng hợp để dự toán ngân sách quốc gia. Vào tháng 11 hàng năm, sau khi trao đổi với các Bộ, Bộ Kinh tế và Tài chính trình dự toán ngân sách năm tới cho Hội đồng Bộ trư
 • Ở Campuchia, việc bồi dưỡng cho các nghị sỹ tùy thuộc vào từng chủ đề có tính chất bắt buộc hoặc do sự lựa chọn của nghị sỹ. Hầu hết các hoạt động bồi dưỡng nghị sỹ được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ hoặc cá nhân. Mục tiêu hỗ trợ cho Nghị viện Campuchia là nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và đại diện cho nghị sỹ và cán b
 • Theo Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991, cuộc tổng tuyển cử do LHQ bảo trợ đã được tổ chức vào tháng 5.1993 để bầu ra thành viên của Hội đồng lập hiến nhằm soạn thảo Hiến pháp mới. Hiến pháp của Vương quốc Campuchia đã được thông qua và ban hành vào 9.1993. Theo các điểu khoản của Hiệp định hòa bình Paris và các điều khoản chuyển giao của Hiến pháp mới Vương quốc Campuchia
 • Một Chính phủ hoạt động tốt thì không có điều tiếng gì, nhưng nếu Chính phủ đó phạm những sai lầm trong hoạt động của mình thì sao? Trong trường hợp đó, ở nhiều nước cơ chế xác định trách nhiệm chính trị của Chính phủ sẽ được áp dụng. Chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện (cơ quan đại diện của dân), nghị viện tỏ thái độ đối với kết quả hoạt động của Chính phủ bằng c
 • Mặc dù ở các nước, nghị sỹ đều được nghỉ trong thời gian Nghị viện không họp, nhưng mỗi nước lại có thêm những quy định riêng kỳ nghỉ của các nhà lập pháp. Trong khi các ông nghị Italy tận dụng mọi cơ hội lễ tết để nghỉ ngơi, thì các dân biểu mẫn cán của Australia lại làm việc trong cả ngày nghỉ.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK