• Nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất có thể để Quốc hội Đan Mạch hoạt động, cần đảm bảo hoạt động truyền thông chính xác và nhanh chóng. Chính sách truyền thông thuộc trách nhiệm của Văn Phòng Quốc hội Đan Mạch, nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp, nó đại diện cho toàn thể Quốc hội. Chính sách đó đưa ra những mục tiêu mà Văn phòng Quốc hội theo đuổi và bao gồm cả
 • Nhìn chung, hoạt động truyền thông của Quốc hội Đan Mạch được triển khai thông qua các phương tiện truyền thông đa dạng bao gồm: trang web của Quốc hội; kênh truyền hình Quốc hội; thăm nhà Quốc hội; một ngày làm chính trị gia; dịch vụ thông tin... Về mặt dài hạn, các phương tiện truyền thông này có thể bao gồm: Trung tâm dành cho khách tham quan tại phòng lưu trữ; Một cửa
 • Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các bộ quy tắc ứng xử của nghị viện xây dựng cho các nghị sỹ một khuôn khổ tiêu chuẩn về hành xử và giúp xã hội có sơ sở để đánh giá liệu các nghị sỹ có tiến hành công việc của mình một cách có đạo đức hay không. Bộ quy tắc ứng xử cũng giúp các nghị sỹ mới biết cần phải có những hành vi nào. Những bộ quy tắc này được soạn thảo ra và thực hiện
 • Theo Hiến pháp Pakistan, Majlis-e-Shoora (Nghị viện) bao gồm Quốc hội (Hạ viện) và Thượng viện. Trong đó, Quốc hội được trao những thẩm quyền vượt trội: Quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao, đại diện cho ý chí của nhân dân, Quốc hội cũng là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giám sát chi tiêu công và chi tiêu của chính phủ.
 • Một số nước cho phép các nghị sỹ được quyền miền trừ hoặc ưu đãi đặc biệt. Ưu đãi miễn trừ dành cho nghị sỹ nhằm “bảo vệ các nghị sỹ không bị kiện liên quan tới một quan điểm được nêu ra hoặc kết quả bỏ phiếu” và bảo vệ “các nghị sỹ không bị kiện dân sự và không bị khởi tố hình sự vì những hành động không liên quan đến công việc nghị sỹ của họ”.
 • Các nghị sỹ Pakistan phải tuân thủ những quy định, thông lệ về thủ tục khi phát biểu, kiến nghị, chất vấn và các hoạt động khác; chịu những hình thức kỷ luật khi không tuân thủ thủ tục. Những quy định này nhằm bảo đảm công việc của Quốc hội diễn ra thông suốt, hiệu quả, minh bạch, công bằng, dân chủ, và đặc biệt là để các nghị sỹ ứng xử văn hóa tại nghị trường.
 • Đảm nhận từ việc tham mưu cho các ủy ban của Quốc hội cho tới các hoạt động hậu cần, Văn phòng Quốc hội cung cấp những dịch vụ hỗ trợ quan trọng ở hậu trường cho bộ máy lập pháp.
 • Bộ pháp điển pháp quy liên bang bao gồm toàn bộ các quy định pháp luật đang có hiệu lực do các cơ quan hành pháp ban hành. Điều đặc biệt là tất cả các quy định do cơ quan hành pháp ban hành đều nằm trong Bộ pháp điển này và tất cả 50 đề mục của Bộ pháp điển đều có giá trị thực định. Nói cách khác, khi cần tìm các quy định pháp quy thì người dân chỉ cần tìm hiểu trong phạm
 • Với chức năng lập pháp của mình, ngay từ khi được thành lập, Quốc hội Mỹ đã ban hành một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật. Và ngay từ đầu, người ta đã nhận ra rằng nếu không tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật lại theo một hình thức nào đó thì việc tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, vào cuối mỗi kỳ họp của Quốc hội Mỹ,
 • Việc thực hiện Bộ pháp điển pháp luật liên bang và Bộ pháp điển pháp quy liên bang ở Hoa Kỳ đều được thực hiện trên cơ sở một khái niệm, đó là pháp điển hoá về mặt hình thức. Tuy nhiên, do được thực hiện trong những bối cảnh khác nhau và phương pháp khác nhau nên kết quả đạt được có phần không tương đồng.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK