• Lịch sử lập hiến Hàn Quốc chứng kiến chế độ tổng thống hùng mạnh. Hệ thống đại nghị chỉ tồn tại trong 10 tháng từ 1960-1961 với tên gọi nền cộng hoà đệ nhị. Trong cuộc chiến vì dân chủ chống chế độ độc tài, xu hướng nghiêng về chế độ tổng thống lại được củng cố trong người dân, vì hệ thống đại nghị có vẻ là sự nhân nhượng độc tài quân sự. Mặc dầu lần sửa đổi Hiến pháp cuố
 • Cộng hòa Uganda là quốc gia nằm ở phía Đông của Châu Phi. Hiện tại, Nghị viện Uganda khóa VIII, nhiệm kỳ kéo dài từ tháng 5/2006-5/2011. Theo khoản 1, Điều 78 Hiến pháp Cộng hòa Uganda, Quốc hội nước này gồm khoảng 1/3 tổng số nghị sỹ được đề cử bởi các nhóm lợi ích khác nhau như phụ nữ, quân đội, người khuyết tật, thanh niên… và 2/3 tổng số đại biểu còn lại được bầu theo
 • Ở Uganda, dự luật sẽ trải chịu sự soi xét chi tiết theo từng điều khoản tại các Ủy ban của nghị viện. Công đoạn Ủy ban được coi là quan trọng nhất trong quy trình lập pháp ở Uganda. Sau khi được trình ở lần đọc thứ nhất, dự luật được chuyển tới ủy ban thích hợp để ủy ban xem xét, thẩm tra, ra báo cáo nêu quan điểm và kiến nghị của ủy ban về dự luật.
 • Những tuyên ngôn đơn thuần về chính sách không tạo ra nghĩa vụ bắt buộc phải thi hành, mà cần phải chuyển hóa chúng thành các quy định pháp luật. Mặt khác, nếu không xuất phát từ chính sách, các quy định pháp luật chỉ là những câu chữ mang tính kỹ thuật xa vời thực tế. Chính vì quan niệm như vậy, trong quy trình lập pháp ở Uganda, người ta chú trọng đến tăng cường hiệu qu
 • Quốc hội Philippines - Hạ viện của nước này có hệ thống ủy ban bao gồm các ủy ban thường trực và các ủy ban đặc biệt. Các ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, thảo luận về các dự luật, nghị quyết và đơn thư dân nguyện được gửi đến, từ đó đề xuất toàn thể Quốc hội thông qua hay bác bỏ chúng. Các ủy ban phải xây dựng những cơ chế, quy trình, thủ tục bảo đảm để các nhóm cử tri có
 • Cũng như ở nhiều nghị viện khác, ở Quốc hội Philippines, các ủy ban đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình lập pháp. Dựa trên kết quả thảo luận và điều trần, ủy ban có thể quyết định sửa đổi dự luật hoặc thông qua dự luật mà không cần sửa đổi, hoặc có thể hợp nhất những dự luật có nội dung giống nhau, hoặc đưa ra một dự luật mới thay thế dự luật được phân công.
 • Quốc hội Đan Mạch rất coi trọng mối quan hệ với báo chí, bao gồm từ thể loại báo tuần, báo ngày cho tới truyền hình, phát thanh và báo mạng. Nhu cầu chung của nhóm này là tiếp cận thông tin, tiếp cận với các chính trị gia và chính quyền. Đồng thời, họ cũng tham khảo những nguồn tài liệu đã được biên tập
 • Quốc hội Hungary là Quốc hội đơn viện với 385 đại biểu, phần lớn là thành viên của các chính đảng lớn tham gia Quốc hội, ngoài ra có các đại biểu là cá nhân ứng cử. Đại biểu kiêm nhiệm chức vụ trong Chính phủ.
 • Hungary có hệ thống pháp luật lâu đời và tương đối đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, mỗi năm Quốc hội Hungary ban hành khoảng 100 đến 150 văn bản pháp luật, trong đó chủ yếu là sửa đổi, bổ sung. Những văn bản pháp luật xây dựng mới chủ yếu là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm thể chế hoá các điều ước quốc tế và tạo điều kiện để tham gia vào Liên minh châu Âu (E
 • Văn phòng Quốc hội Đan Mạch phải giữ mối liên hệ với các nhóm mục tiêu khác nhau và truyền đạt thông tin thông qua các phương tiện và kênh truyền thông mà họ sử dụng. Nhìn chung, có 4 nhóm mục tiêu truyền thông
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK