• Theo quy định của Hiến pháp Áo năm 1920 thì Toà án Hiến pháp Áo có tổng cộng 18 thành viên, gồm 12 Thẩm phán chính thức (Members), trong đó có một Chánh án (a President); một Phó Chánh án (a Vice - President); và 06 thẩm phán dự khuyết (Substitute Members) - người sẽ thay thế thẩm phán chính thức khi vắng mặt.
 • Về nguyên tắc, Tòa án Hiến pháp Áo có thẩm quyền kiểm tra tính hợp hiến và hợp pháp đối với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật cũng như đối với các văn bản hành chính. Nhưng trên thực tế thì Tòa án Hiến pháp Áo chỉ sử dụng thẩm quyền kiểm tra đối với các văn bản quy phạm pháp luật như là một hoạt động chính của mình.
 • Các phán quyết của Toà án Hiến pháp là cơ sở thúc đẩy việc hiến định hoá hệ thống đại diện ở Hàn Quốc. Toà án Hiến pháp luôn xuất phát từ những nguyên tắc hiến định và rút ra những kết luận cụ thể và thực tế từ những nguyên tắc đó.
 • Toà án Hiến pháp Áo được xây dựng trên nền tảng của học thuyết về mô hình giám sát tư pháp Hiến pháp (Constitutional Judicial Review) với đặc trưng điển hình là có vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức riêng và hoạt động hoàn toàn độc lập với ba nhánh quyền lực nhà nước. Đây là đại diện tiêu biểu cho mô hình Châu Âu (hay còn gọi là mô hình Áo) - một trong ba loại mô hình điển hì
 • Quốc hội New Zealand theo mô hình một viện, có 120 đại biểu với nhiệm kỳ 3 năm. Trong cuộc bầu cử, nếu Đảng nào được hơn 50% số đại biểu trong Quốc hội thì đương nhiên được quyền thành lập Chính phủ, nếu thắng cử nhưng được ít hơn 50% số đại biểu thì phải liên minh với một số Đảng khác để thành lập Chính phủ. Quốc hội New Zealand hiện có 13 Ủy ban chuyên môn (còn gọi là
 • Kinh nghiệm của Hàn Quốc những năm gần đây trong việc đưa nền chính trị vào khuôn khổ hiến pháp cho thấy vai trò của Toà án Hiến pháp đã ngăn chặn những quy tắc và “lệ làng” chính trị vi hiến trong quá khứ, khuyến khích nỗ lực cải cách thể thể với sự hỗ trợ của chính quyền hợp hiến. Sự can dự của Toà án Hiến pháp vào chính trị đã thúc đẩy cải cách thể chế đối với hệ thống
 • Hệ thống đại diện ở Hàn Quốc đã từng chịu tác động từ các vấn đề khác nhau trong nhiều năm. Trong đó, tham nhũng là hệ quả đầu tiên của việc tư hữu hoá chính trị của các đảng ở Hàn Quốc. Các đời tổng thống và các nhà lãnh đạo chính trị thường xuyên vướng vào những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc huy động và phân bổ các nguồn tiền chính trị. Bản thân tham nhũng là n
 • Dân số New Zealand là 4,1 triệu (đảo Bắc 3,2 triệu, đảo Nam 0,9 triệu), người Maori (cộng đồng người bản xứ sinh sống từ rất lâu ở nước này) chiếm 15% dân số; cử tri cả nước khoảng 2,99 triệu. Tiêu chuẩn trở thành cử tri là:
 • Quá trình bầu cử ở New Zealand 02/11/2010  11:55:51 SA
  Ở New Zealand, bầu cử Quốc hội là sự kiện chính trị trọng đại nhất, vì đại biểu Quốc hội là chính khách, là những nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Từ kết quả bầu Quốc hội mà xác lập vị trí của Đảng cầm quyền và Đảng cầm quyền sẽ thành lập Chính phủ. Quốc hội được bầu theo nguyên tắc hỗn hợp, cử tri vừa bầu cho đại biểu ứng cử theo đơn vị bầu cử ở địa phương, vừa bầu
 • Những tuyên ngôn đơn thuần về chính sách không tạo ra nghĩa vụ bắt buộc phải thi hành, mà cần phải chuyển hóa chúng thành các quy định pháp luật. Sau khi chính phủ (Nội các) Uganda đã phê chuẩn chính sách cần được “dịch” thành luật, soạn thảo luật là bước tiếp theo trong quy trình lập pháp ở nước này.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK