• Năm 1999, 11 ủy ban mới được thành lập trong Quốc hội Zambia theo các lĩnh vực nhằm thường xuyên giám sát các bộ, ngành và tránh sự chồng lấn. Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục hoạt động của các ủy ban cũng được sửa đổi theo hướng mở hơn nhằm tăng cường sự tham chính của công chúng vào hoạt động của ủy ban.
 • Thông thường, tại Quốc hội Nigeria, một dự luật bao giờ cũng phải trải qua hai phiên họp trình dự án luật lần thứ nhất và thứ hai. Thủ tục này giống với phương thức của Nghị viện Anh hơn là của Hệ thống Quốc hội Mỹ.
 • Nét đổi mới trong hệ thống lập pháp của Nigeria giống như sự pha trộn giữa quá trình thông qua luật của Nghị viện với hệ thống hoạt động theo chính thể Tổng thống, biến Nigeria trở thành một trường hợp điển hình và duy nhất.
 • Trước đây, các ủy ban và Quốc hội Zambia không có tiếng nói trong chu trình ra quyết sách ở nước này. Sau cuộc bầu cử năm 1991, dư luận ở Zambia hy vọng quyền lực không còn tập trung trong tay hành pháp, mà được phân bổ cân bằng hơn, chuyển sang các đại biểu dân cử nhiều hơn. Có nhiều cách để đánh giá những hy vọng này đã được đáp ứng đến mức độ nào, trong đó có việc xem
 • Các ủy ban của Quốc hội Zambia có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin, tạo môi trường tranh luận, góp phần xác lập chính sách, áp đặt trách nhiệm đối với chính phủ, làm cho nghị viện gần dân hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù đã có những nỗ lực từ cá nhân các thành viên, các ủy ban của Quốc hội Zambia chưa đạt được kết quả như sự chờ đợi của công c
 • Canada có một quy trình lập pháp rất khoa học với đội ngũ các chuyên gia soạn thảo chuyên nghiệp làm việc tại Bộ Tư pháp. Các dự thảo luật trước khi được Chính phủ trình Quốc hội đã có một giai đoạn soạn thảo kỹ lưỡng với sự tham vấn của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ trong việc cân nhắc cẩn trọng về mặt chính sách đối với mỗi dự á
 • Việc sửa đổi Bộ luật Dân sự của Liên bang năm 1994 và cùng với việc đòi tự trị của tỉnh bang Quebec dẫn đến việc quan tâm của chính quyền liên bang đối với vấn đề thực hiện nhất quán pháp luật trong toàn liên bang và việc áp dụng pháp luật tại các tỉnh bang. Năm 1998, có khoảng 300 văn bản luật và trên 3000 văn bản dưới luật có vấn đề về nội dung.
 • Các Ủy ban của Quốc hội Zambia 02/11/2010  11:55:51 SA
  Quốc hội Zambia có các loại ủy ban sau: các Ủy ban thẩm quyền chung (General Purpose Committees) có phạm vi hoạt động rộng khắp tất cả các bộ, ngành bên chính phủ như Ủy ban Về các cam kết của chính phủ, Ủy ban Các tài khoản công, Ủy ban Lập pháp ủy quyền; các ủy ban chuyên môn theo lĩnh vực hoạt động của chính phủ; các ủy ban đảm bảo hoạt động của nội bộ Quốc hội; các ủy
 • Theo quy định của Hiến pháp Áo 1920 và qua các lần sửa đổi, bổ sung thì các chủ thể có quyền đề nghị lên Toà án Hiến pháp Áo xem xét một vụ việc là: Chính phủ liên bang hoặc Chính phủ bang - đối với các tranh chấp về thẩm quyền (khoản 2 Điều 138 Hiến pháp); Toà án tối cao, Toà án Hành chính và các toà án khác, các Nghị sỹ Quốc hội, các cá nhân công dân Áo - đối với đề ngh
 • Canada có một quy trình lập pháp rất khoa học với đội ngũ các chuyên gia soạn thảo chuyên nghiệp làm việc tại Bộ Tư pháp. Các dự thảo luật trước khi được Chính phủ trình Quốc hội đã có một giai đoạn soạn thảo kỹ lưỡng với sự tham vấn của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ trong việc cân nhắc cẩn trọng về mặt chính sách đối với mỗi dự á
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK