• Mặc dù cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đã có những giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị nói chung và nghị viện nói riêng, tỷ lệ nữ nghị sỹ bình quân trên toàn thế giới mới đạt 18%, vẫn còn xa ngưỡng tối thiểu 30% do Liên hiệp quốc đặt ra. Liên quan đến nguyên nhân, những con số thống kê cho thấy, cử tri không có xu hướng phân biệt đối với phụ nữ
 • Trong thời gian gần đây, một quan điểm ngày càng được thừa nhận rộng rãi trên thế giới là cần phải có tỷ lệ đại diện cân bằng hơn của phụ nữ trong nghị viện nhằm phản ánh chính xác hơn tương quan trong xã hội và nhằm bảo đảm các quyền lợi đa dạng của phụ nữ được tính đến trong quá trình ra quyết sách. Thế nhưng, mặc dù phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng và tro
 • Năng lực giám sát của nghị viện Montenegro phụ thuộc nhiều vào mối tương quan giữa nghị viện và chính phủ. Mặc dù thời gian gần đây nghị viện nước này đã có thêm những công cụ giám sát dần dần tăng cường vai trò của cơ quan giám sát, nhưng chính phủ vẫn giữ được những ưu thế trước đây. Hơn nữa, đảng cầm quyền luôn ủng hộ chương trình nghị sự của chính phủ đề ra và giới hạ
 • Điều trần tại Ủy ban được sử dụng cả trong quy trình lập pháp, đồng thời là một trong những công cụ giám sát ở nghị viện Montenegro. Theo Quy chế hoạt động của nghị viện nước này, có hai dạng điều trần tại Ủy ban: điều trần tham vấn (consultative hearings) và điều trần kiểm soát (control hearings). Bài này giới thiệu về điều trần kiểm soát tại các Ủy ban của nghị viện Mon
 • Như ở các nước khác, ngân sách là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để nghị viện Montenegro giám sát chính phủ, vì qua đó có thể nhận thấy bức tranh thật về công việc của chính phủ từ những khoản thu chi công. Những năm gần đây quy trình ngân sách của Montenegro đã có những bước cải tiến, như thành lập Ngân khố, Kiểm toán Nhà nước, lập ngân sách theo chương trình từ n
 • Ở Montenegro quan niệm, chức năng giám sát của nghị viện nhằm bảo đảm quyền lực do Hiến pháp trao cho chính phủ có đi đúng đích đề ra hay không, liên quan đến chính sách và việc đạt được các kết quả chính sách. Hoạt động giám sát chính phủ của nghị viện Montenegro dựa trên quy định của Hiến pháp nước này về phân chia quyền lực, theo đó, quyền lập pháp thuộc về nghị viện,
 • Cũng như ở nhiều nước, trong hệ thống chính quyền của Montenegro có một số cơ quan độc lập. Đây là các thiết chế công quyền hoạt dộng độc lập với chính phủ nhờ có ngân sách riêng, nhân lực riêng. Nhưng độc lập không có nghĩa là không có trách nhiệm giải trình trước Nghị viện. Ngược lại, hoạt động càng minh bạch càng làm tăng tính tin cậy và độc lập của các cơ quan này
 • Các nhà nghiên cứu chính trị Montenegro cho rằng, một nền quản trị quốc gia tốt đòi hỏi sự minh bạch trong hoạt động của các phần cấu thành của chính quyền, và minh bạch phải là một phần trong văn hóa chính trị của Nghị viện, Chính phủ, Tòa án. Hiến pháp Montenegro và nhiều đạo luật của nước này như Luật về Quản lý nhà nước đều nhấn mạnh tính minh bạch trong hoạt động của
 • Nghị viện Montenegro áp đặt trách nhiệm giải trình của Chính phủ qua việc phê chuẩn các chức danh bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng; bộ trưởng xuất hiện trước Nghị viện để bảo vệ dự luật do bộ xây dựng, trả lời chất vấn về tình hình công việc của bộ. Trên thực tế, sau khi được phê chuẩn, các bộ trưởng hầu như chỉ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Nghị viện chỉ giám sát
 • Trong chiến lược then chốt gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của nhà nước Montenegro độc lập, Nghị viện đóng vai trò trung tâm trong việc thảo luận, thông qua những chính sách, văn bản pháp luật quan trọng về vấn đề này và giám sát quá trình hội nhập. Không những thế, Nghị viện nước này luôn ủng hộ ý tưởng gia nhập EU.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK