• QUẢNG BÁ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ 20/03/2011  01:17:47 SA
  Vào mỗi mùa bầu cử nghị viện ở các nước, không khí chính trường lại sôi lên với những đợt vận động của các ứng viên và các đảng phái. Thậm chí có cả cảnh ứng viên trong một buổi đối đáp truyền hình trực tiếp đã không giữ được cái đầu lạnh, hất cả cốc nước vào đối thủ, rồi định xông vào tay đôi. Để tránh những tình huống như thế, ở các nước, các đảng phái và ứng viên tham
 • Người ta nhận thấy, hệ thống bầu cử có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong nghị viện. Đại đa số các quốc gia có hơn 30% nữ nghị sỹ trong nghị viện đều có những giải pháp cải cách chế độ bầu cử, chuyển sang hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ, hoặc áp dụng định mức bầu cử. Hoặc như các nước hậu xung đột sở dĩ đạt tỷ lệ nữ nghị sỹ cao vì đã tận dụng cơ hội đưa nhữn
 • Để cả phụ nữ và nam giới đều có cơ hội như nhau trong việc tác động lên việc ra quyết sách và phân bổ các nguồn lực, không chỉ cần tăng số lượng phụ nữ trong các cơ quan liên quan như nghị viện. Điều này đòi hỏi phải tạo cơ hội thực sự tác động lên nghị trình, các thiết chế, các quy trình, thủ tục, giá trị, quy tắc trong nghị viện, để đảm bảo chắc chắn rằng, khi đã được b
 • Mặc dù cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đã có những giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị nói chung và nghị viện nói riêng, tỷ lệ nữ nghị sỹ bình quân trên toàn thế giới mới đạt 18%, vẫn còn xa ngưỡng tối thiểu 30% do Liên hiệp quốc đặt ra. Liên quan đến nguyên nhân, những con số thống kê cho thấy, cử tri không có xu hướng phân biệt đối với phụ nữ
 • Trong thời gian gần đây, một quan điểm ngày càng được thừa nhận rộng rãi trên thế giới là cần phải có tỷ lệ đại diện cân bằng hơn của phụ nữ trong nghị viện nhằm phản ánh chính xác hơn tương quan trong xã hội và nhằm bảo đảm các quyền lợi đa dạng của phụ nữ được tính đến trong quá trình ra quyết sách. Thế nhưng, mặc dù phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng và tro
 • Năng lực giám sát của nghị viện Montenegro phụ thuộc nhiều vào mối tương quan giữa nghị viện và chính phủ. Mặc dù thời gian gần đây nghị viện nước này đã có thêm những công cụ giám sát dần dần tăng cường vai trò của cơ quan giám sát, nhưng chính phủ vẫn giữ được những ưu thế trước đây. Hơn nữa, đảng cầm quyền luôn ủng hộ chương trình nghị sự của chính phủ đề ra và giới hạ
 • Điều trần tại Ủy ban được sử dụng cả trong quy trình lập pháp, đồng thời là một trong những công cụ giám sát ở nghị viện Montenegro. Theo Quy chế hoạt động của nghị viện nước này, có hai dạng điều trần tại Ủy ban: điều trần tham vấn (consultative hearings) và điều trần kiểm soát (control hearings). Bài này giới thiệu về điều trần kiểm soát tại các Ủy ban của nghị viện Mon
 • Như ở các nước khác, ngân sách là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để nghị viện Montenegro giám sát chính phủ, vì qua đó có thể nhận thấy bức tranh thật về công việc của chính phủ từ những khoản thu chi công. Những năm gần đây quy trình ngân sách của Montenegro đã có những bước cải tiến, như thành lập Ngân khố, Kiểm toán Nhà nước, lập ngân sách theo chương trình từ n
 • Ở Montenegro quan niệm, chức năng giám sát của nghị viện nhằm bảo đảm quyền lực do Hiến pháp trao cho chính phủ có đi đúng đích đề ra hay không, liên quan đến chính sách và việc đạt được các kết quả chính sách. Hoạt động giám sát chính phủ của nghị viện Montenegro dựa trên quy định của Hiến pháp nước này về phân chia quyền lực, theo đó, quyền lập pháp thuộc về nghị viện,
 • Cũng như ở nhiều nước, trong hệ thống chính quyền của Montenegro có một số cơ quan độc lập. Đây là các thiết chế công quyền hoạt dộng độc lập với chính phủ nhờ có ngân sách riêng, nhân lực riêng. Nhưng độc lập không có nghĩa là không có trách nhiệm giải trình trước Nghị viện. Ngược lại, hoạt động càng minh bạch càng làm tăng tính tin cậy và độc lập của các cơ quan này
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK