• Được lựa chọn tham gia ứng cử đại biểu dân cử là một quyết định quan trọng và khó khăn, đặc biệt đối với ứng cử viên nữ. Bởi họ không chỉ vượt qua hành trình đầy thách thức từ việc xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử, gặp gỡ cử tri… như các ứng cử viên khác mà họ còn phải vượt qua những khó khăn khi thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ. Những kin
 • Bầu cử nghị viện Anh nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm ngày 6/5/2010 để bầu 650 hạ nghị sỹ từ 650 khu vực bầu cử. Với ý nghĩa của bầu cử Nghị viện, ngày bầu cử trở thành một ngày hội ở mỗi quốc gia, ngày mà quyền dân chủ của nhân dân được thể hiện cao nhất. Bởi vậy, việc xác định ngày bầu cử là thủ tục quan trọng trong chế độ bầu cử của mỗi quốc gia.
 • Theo Luật nghị viện Anh năm 1911, nhiệm kỳ của Hạ viện Anh kéo dài nhiều nhất 5 năm tính từ phiên họp đầu tiên sau khi có kết quả bầu cử và kết thúc khi nghị viện giải tán để bầu cử lần sau. Để có thể bắt đầu chiến dịch tranh cử, Thủ tướng cần phải đề nghị Nữ hoàng giải tán Hạ viện. Tuy nhiên, Hạ viện cũng có thể giải tán và cuộc bầu cử diễn ra nếu chính phủ thua cuộc tro
 • Kinh phí, kiểm soát kinh phí và việc chi tiêu của các chính đảng và ứng viên trong quá trình bầu cử là một trong những vấn đề then chốt của luật bầu cử ở nhiều nước, mà Anh quốc không phải là ngoại lệ. Luật về các chính đảng và bầu cử 2009 của Anh quy định số tiền mỗi ứng viên tham gia bầu cử nghị viện được chi trong cả cuộc bầu cử bao gồm quá trình trước khi tranh cử và
 • BẦU CỬ NGHỊ VIỆN ANH: BẦU AI? 08/04/2011  04:04:01 CH
  Ở Anh, xu hướng lựa chọn các ứng cử viên thường có đại diện của nhiều tầng lớp xã hội như luật sư, đại diện các tôn giáo, khối y tế, kỹ sư, giáo viên, công nhân...Các nghị sĩ có thể giữ lại ngành nghề chuyên môn cũ của mình, miễn là không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ đại biểu. Khác với quan niệm của nhiều nước về chế độ không kiêm nhiệm của đại biểu, ở Anh lại quy định các h
 • Tranh cử là cuộc đua tốn kém, cho nên ở các nước, ngoài khoản tiền do nhà nước cấp, pháp luật cho phép ứng viên hoặc chính đảng nhận các khoản đóng góp từ tư nhân, các tổ chức…Thế nhưng, trò đời “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, các ứng viên, chính đảng có nguồn tài chính dồi dào cho tranh cử có thể độc diễn so với các ứng viên và đảng ít tiền. Vì thế, để vận động tranh cử được
 • Ở các nước, trong các kỳ bầu cử, ngoài những ứng viên được các đảng phái giới thiệu ra tranh cử, còn có những ứng viên do các nhóm cử tri đề cử và những người tự ứng cử. Nói chung, pháp luật ở nhiều nước được thiết kế để vừa một mặt làm sao cho cơ quan lập pháp phải là nơi tập hợp được các lợi ích khác nhau trong xã hội và thu hút được sự tham gia đông đảo của công chúng,
 • QUẢNG BÁ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ 20/03/2011  01:17:47 SA
  Vào mỗi mùa bầu cử nghị viện ở các nước, không khí chính trường lại sôi lên với những đợt vận động của các ứng viên và các đảng phái. Thậm chí có cả cảnh ứng viên trong một buổi đối đáp truyền hình trực tiếp đã không giữ được cái đầu lạnh, hất cả cốc nước vào đối thủ, rồi định xông vào tay đôi. Để tránh những tình huống như thế, ở các nước, các đảng phái và ứng viên tham
 • Người ta nhận thấy, hệ thống bầu cử có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong nghị viện. Đại đa số các quốc gia có hơn 30% nữ nghị sỹ trong nghị viện đều có những giải pháp cải cách chế độ bầu cử, chuyển sang hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ, hoặc áp dụng định mức bầu cử. Hoặc như các nước hậu xung đột sở dĩ đạt tỷ lệ nữ nghị sỹ cao vì đã tận dụng cơ hội đưa nhữn
 • Để cả phụ nữ và nam giới đều có cơ hội như nhau trong việc tác động lên việc ra quyết sách và phân bổ các nguồn lực, không chỉ cần tăng số lượng phụ nữ trong các cơ quan liên quan như nghị viện. Điều này đòi hỏi phải tạo cơ hội thực sự tác động lên nghị trình, các thiết chế, các quy trình, thủ tục, giá trị, quy tắc trong nghị viện, để đảm bảo chắc chắn rằng, khi đã được b
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK