• Các nghị sỹ phải thực hiện rất nhiều vai trò – đại diện, lập pháp và giám sát. Tùy theo hiến pháp, lịch sử và tập quán, Nghị viện các nước đặt tầm quan trọng của các chức năng này cũng như cách thức thực hiện chúng một cách khác nhau. Trong Nghị viện Canada việc ban hành luật dựa vào một phương pháp. Phương pháp này dựa trên việc kiểm tra đề xuất dự thảo luật chính thức đ
 • Trên thực tế, dầu khí và tài nguyên khoáng sản chưa hẳn đã có ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế của một số quốc gia giàu tài nguyên. Thay vì góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế, doanh thu từ tài nguyên thường dẫn đến tham nhũng ở quy mô lớn, kém phát triển, và trong một số trường hợp là mồi lửa cho xung đột và chiến tranh. Chúng ta thường thấy rằng sự giàu có t
 • Để trở thành nghị sĩ đã khó, nhưng trở thành một nghị sỹ thành công còn khó gấp nhiều lần. Có những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản, rất đời thường trong quan hệ cuộc sống thường ngày cũng trở thành những bí quyết làm nên thành công của một nghị sỹ. Nguyên Thượng nghị sỹ nghị viện Australia Vicki Bourne chia sẻ những kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của một nghị sỹ.
 • Ấn tượng ban đầu hình thành rất nhanh chóng và ấn tượng xấu rất khó khắc phục. Trong vòng 1/10 giây khi bạn bước vào phòng, mọi người đã có nhận định riêng về khả năng kinh tế, trình độ văn hóa, vị trí xã hội, sự tinh tế, độ tin cậy, tính cách đạo đức và sự thành công trong những nỗ lực trước đây và hiện nay của bạn.
 • Vận động tranh cử (election campaign) nhằm thuyết phục càng nhiều cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên hoặc cho đảng càng tốt. Chính vì vậy, việc tổ chức và các kỹ thuật vận động tranh cử được chuẩn hóa, theo quy trình chuyên nghiệp, quy củ.
 • Trong vài thập niên gần đây, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có xu hươngg giảm dần trên toàn thế giới. Dữ liệu bầu cử nghị viện và tổng thống của 214 quốc gia và lãnh thổ từ năm 1945 đến 2006 cho thấy, từ năm 1945 đến 1960, tính trung bình, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với số cử tri trong danh sách đăng ký đạt hơn 76%. Tỷ lệ này tăng nhẹ lên 77% vào những năm 1961 đến 1975, sau đ
 • Vận động tranh cử (election campaign), được thực hiện trong quá trình chuẩn bị bầu cử, nhằm vận động cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên, hoặc cho đảng chính trị. Đây là diễn đàn chính trị cơ bản, thể hiện quan điểm, cương lĩnh và chương trình hành động của các đảng phái và các ứng cử viên. Thông qua vận động tranh cử, các đảng phái chính trị và ứng cử viên đều đưa ra các chư
 • Trước khi quyết định tham gia ứng cử, bạn phải thiết lập một mạng lưới những người ủng hộ trong địa phương của mình. Để thành công bạn cần phải mở rộng và tăng thêm số lượng người ủng hộ mình.
 • Kỹ năng tiếp xúc với cử tri 20/04/2011  09:13:04 SA
  Chiến dịch vận động tranh cử của bạn sẽ bao gồm cả việc vận động qua điện thoại hay đi đến từng nhà. Thêm nữa, với tư cách là một ứng cử viên, bạn phải đặt ra mục tiêu là phải tiếp xúc với tất cả cử tri trong khu vực của bạn. Trong khả năng có thể của mình, hãy cố gắng tiếp xúc trực tiếp với cử tri. Sau đây là một số cách thức tiếp xúc với cử tri...
 • Việc các ứng cử viên lập chương trình nhằm tạo ra hình ảnh của mình là một việc quan trọng. Rõ ràng, các ứng cử viên sẽ trở nên nổi tiếng hơn khi tham gia ứng cử và trong chiến dịch bầu cử. Vì vậy, việc tạo ra một hình ảnh chiến thắng là vô cùng quan trọng.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK