• Cách thức nghị sỹ Thụy Điển sử dụng các công cụ giám sát phụ thuộc vào việc họ thuộc đảng cầm quyền, đảng hợp tác với Chính phủ hay thuộc đảng đối lập. Các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền thường bày tỏ quan điểm của mình bằng cách nói chuyện trực tiếp với các Bộ trưởng hoặc quan chức làm việc trong các Bộ có liên quan. Tương tự như vậy, nghị sỹ đảng hợp tác cho rằng không nê
 • Cách thức các nghị sỹ Thụy Điển sử dụng các công cụ giám sát như thế nào? Thông thường, các nghị sỹ là thành viên của các đảng đối lập sẽ khai thác triệt để những kiểu thông tin như chính quyền bị xuống cấp, tình trạng tham nhũng hay lãng phí để chất vất chính phủ. Bên cạnh đó, như một nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ cho biết, thỉnh thoảng ông sử dụng các câu hỏi dưới dạng văn
 • Các Nghị sỹ Thụy Điển được trang bị các công cụ giám sát Chính phủ và các cơ quan chức năng của nhà nước. Ngoại trừ công cụ bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo một cuộc khảo sát, hầu hết các nghị sỹ Thụy Điển đều tỏ vẻ hài lòng với việc sử dụng các công cụ này.
 • Một nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối liên hệ giữa khả năng giám sát và mức tổng mức thu nhập quốc gia (gross national income – GNI) tính theo đầu người. Trên thực tế, nghị viện ở các nước có mức thu nhập thấp có số lượng trung bình các công cụ giám sát thấp hơn nhiều so với các đồng nghiệp ở các nước có mức thu nhập trung bình và cao. Điều lý thú là không có sự phân bi
 • Trong việc giám sát cơ quan hành pháp, nghị viện các nước có những công cụ giám sát khác nhau tùy theo sự lựa chọn của mình. Những công cụ giám sát phổ biến nhất là điều trần tại ủy ban, điều trần tại các phiên họp toàn thể của nghị viện, thành lập cơ quan điều tra, đặt các câu hỏi, định thời gian hỏi đáp, chất vấn, thanh tra quốc hội, tổng kiểm toán và ủy ban tài chính q
 • Một nhóm nghiên cứu thực nghiệm của Liên minh nghị viện thế giới và Viện Ngân hàng thế giới đã tìm hiểu liệu có mối liên hệ nào, theo hình thức nào giữa mức độ dân chủ và việc sử dụng các công cụ giám sát của nghị viện. Để trả lời câu hỏi này, nhóm nghiên cứu sử dụng chỉ số Gasti được rất nhiều nhà khoa học xã hội xem là chỉ số xác định mức độ dân chủ. Theo đó, những nước
 • Qua nghiên cứu thực nghiệm, một nhóm chuyên gia của Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và Viện Ngân hàng thế giới (WBI) nhận thấy, khả năng giám sát của nghị viện chịu ảnh hưởng từ những yếu tố kinh tế và chính trị như mức thu nhập, mô hình chính thể, nền dân chủ. Chẳng hạn, về mối quan hệ giữa khả năng giám sát với mô hình chính thể của quốc gia, có thể thấy cơ quan lập
 • Thời gian chất vấn bộ trưởng thường kéo dài một giờ đồng hồ trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trong thời gian diễn ra kỳ họp. Do Chính phủ quyết định phân công luân phiên các bộ tham gia trả lời câu hỏi, nên mỗi bộ có khoảng thời gian như nhau và thông thường có chu kỳ xấp xỉ 4 tuần/lần. Thời gian đặt câu hỏi liên bộ được tiến hành ở hội trường song son
 • Chất vấn nghị viện là phương pháp mà các Nghị sĩ có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin hoặc thúc giục hành động. Thông qua chất vấn các Nghị sĩ buộc các thành viên Chính phủ phải giải thích và biện hộ cho các quyết định về chính sách và hành động của các lĩnh vực mà họ phụ trách. Chất vấn nghị viện có vai trò quan trọng trong Hạ viện Anh, cho phép các Hạ nghị sĩ đánh giá n
 • Giai đoạn thực sự đầu tiên trong quy trình lập pháp là giới thiệu dự luật và đọc lần đầu ở Hạ viện. Khi thời hạn gửi thông báo đã hết và thành viên Chính phủ đã sẵn sàng giới thiệu dự luật, thì Thành viên đó hoặc Bộ trưởng thông báo cho Cấp trên của mình dự định giới thiệu trong Chương trình nghị sự khi các mục giới thiệu về Dự án luật Chính phủ hoặc giới thiệu các dự án
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK