• Nghị sỹ thực chất là làm cho cử tri hài lòng, bởi vậy, mặc dù luật không yêu cầu, nhưng ở nhiều nước, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương nơi được bầu là quan tâm hàng đầu của các nghị sỹ. Như một nghị sỹ Anh có nói; thành viên của nghị viện (nghị sỹ) thực chất là thành viên của khu vực bầu cử, với bổn phận hàng đầu là đại diện cho những lợi ích ở đó. Còn một
 • Các Nghị sỹ Thụy Điển đều khẳng định rằng chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng có mối quan hệ rất chặt chẽ. Giới báo chí rất thích đưa tin về những cuộc đối đầu, bộ máy quan chức hoạt động kém hiệu quả, hay sự lãng phí tài chính. Họ cũng không chỉ quan tâm đến việc đưa tin về các đề xuất sửa đổi của Chính phủ mà còn mổ xẻ, phê phán các đề xuất này từ những phe
 • Các nghị sỹ Thụy Điển có thường xuyên nhận được khiếu nại hay không và họ xử lý đơn thư khiếu nại của cử tri như thế nào? Khi được hỏi về số lượng khiếu nại, một nghị sỹ trả lời rằng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nơi nghị sỹ sống là một thị trấn nhỏ hay là một thành phố lớn; gần đây nghị sỹ có xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay không, được biết
 • Giống với các đại biểu dân cử ở các nước trên thế giới, các nghị sỹ Thụy Điển đều là những người được cử tri của mình bầu vào vị trí hiện tại. Do vậy, họ phải cam kết với cử tri đặc biệt là các cử tri tiềm năng rằng họ đã và đang đại diện và bảo vệ cho quyền, lợi ích của những cử tri này một cách nghiêm túc, hết mình. Nếu họ không thành công với vai trò này thì họ sẽ có t
 • Năm ngân sách của Singapore bắt đầu từ 01/4 và kết thúc vào 31/3 năm sau. Dự toán ngân sách nhà nước được trình lên Quốc hội vào khoảng tháng 9. Các Nghị sỹ có 5 ngày để xem xét và đọc báo cáo về ngân sách, sau đó, các Nghị sỹ sẽ thảo luân về ngân sách trong 3 ngày.
 • Với những người dân Singapore, họ đến gặp đại biểu là tự nhiên khi có nhu cầu cần giãi bày, cần trợ giúp, khi còn niềm tin ở đại biểu do họ bầu ra. Với đại biểu Quốc hội Singapore thì gặp dân là trách nhiệm, là sự chia sẻ, mong muốn giúp được dân và cũng là những việc làm hàng ngày vì cộng đồng, vì danh dự, uy tín của Đảng mà họ tham gia để thường xuyên ghi điểm trong lòn
 • Nhà nước Singapore được thành lập từ năm 1965 sau khi tách khỏi liên bang Malayxia, quốc khánh là ngày 09 tháng 8. Quốc hội Singapore theo chế độ một viện, hiện nay đang là khóa XII (mới bầu ngày 07/5/2011), nhưng từ năm 1955 Singapore đã có Hội đồng lập pháp là tiền thân của Quốc hội ngày nay. Quốc hội khóa này có 90 đại biểu, trong đó 82 đại biểu thuộc Đảng nhân dân hàn
 • Ngân sách hàng năm của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức- được gọi là Bundestag thường vào khoảng 540 – 560 triệu euro. Ngân sách này trang trải tiền lương, phụ cấp, lương hưu, tiền đi lại, trả lương cho nhân viên, chi phí văn phòng và các chi phí khác của nghị sỹ. Tiền lương hàng thagns phải chịu thế trả cho mỗi nghị sỹ đã lên tới 7668 euro kể từ ngày 1/1/2009. Ngoài mức n
 • Trong hầu hết cơ quan lập pháp với các ủy ban thường trực, các điều luật được đề xuất, được giới thiệu chính thức trong phiên họp toàn thể của nghị viện và sau đó được chuyển tới các ủy ban có thẩm quyền về đạo luật đó. Sau quá trình này, các dự luật được chuyển tới các ủy ban nơi mà các thành viên ủy ban làm việc chuyên sâu về các vấn đề cũng như những điểm sửa đổi có tí
 • Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Quốc hội có thể có một Chủ tịch nghị viện và hai phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch là người có thể thay thế cho Chủ tịch Nghị viện trong trường hợp khẩn cấp. Chủ tịch nghị viện và hai Phó Chủ tịch của nghị viện Hàn Quốc được bầu bằng cách bỏ phiếu kín. Cuộc bầu cử của Chủ tịch nghị viện và các Phó Chủ tịch nghị viện được thực hiện sau các cuộc bầu cử quố
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK