• Chất vấn ở Australia không phải không có hạn chế, khiến cho công luận không hài lòng. Những phàn nàn của công chúng đối với phiên chất vấn có thể được khái quát liên quan đến nội dung của câu hỏi và câu trả lời; và hành vi của các nghị sĩ. Trước đây, độ dài của câu trả lời của các Bộ trưởng chính là chủ đề của rất nhiều phàn nàn, bởi vì những câu trả lời này dẫn đến những
 • Những người tham gia trong phiên chất vấn ở Hạ viện Australia là Thủ tướng và các Bộ trưởng; họ là những người nhận hầu hết tất cả các câu hỏi. Các bộ trưởng đều phải hiện diện tại phiên chất vấn và sẵn sàng để trả lời các câu hỏi thuộc trách nhiệm của mình, ngoại trừ trường hợp họ bị ốm hoặc phải giải quyết những công việc cấp bách. Nếu một Bộ trưởng vắng mặt tại một phi
 • Tại Hạ viện Australia nghị sỹ được hỏi hai loại câu hỏi đối với bộ trưởng: Câu hỏi miệng (không báo trước) và câu hỏi bằng văn bản (báo trước). Các câu hỏi bằng văn bản thường là những yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động của Chính phủ. Các câu hỏi miệng có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề có ý nghĩa chính trị.
 • Các câu hỏi chất vấn trực tiếp ngay tại phiên họp đã được đặt ra từ những ngày đầu tiên của Hạ viện Australia, mặc dù khi đó không có những quy định trực tiếp trong bản Quy chế hoạt động của Hạ viện. Sau đó có thêm loại câu hỏi bằng văn bản. Để hiểu rõ bản chất của phiên chất vấn, cần nhìn rộng ra hệ thống chính quyền của Australia. Theo đó, nguyên tắc phân chia quyền lực
 • Thủ tục chất vấn được bắt đầu bằng yêu cầu chất vấn. Yêu cầu chất vấn xuất phát từ cá nhân các nghị sỹ, thường được gửi đến Chủ tịch nghị viện để chuyển tới Thủ tướng, hoặc thành viên của Chính phủ. Theo Nội quy của nhiều nước, các yêu cầu chất vấn phải ghi rõ các vấn đề chất vấn và tên cụ thể của người bị chất vấn. Ngoài ra, nhằm tránh những yêu cầu chất vấn không thoả đ
 • Nghị sỹ Australia được hỏi hai loại câu hỏi đối với bộ trưởng: câu hỏi trực tiếp (không báo trước); và câu hỏi bằng văn bản (báo trước). Các câu hỏi bằng văn bản thường là những yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của Chính phủ. Các câu hỏi trực tiếp (câu hỏi miệng) có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề có ý nghĩa chính trị.
 • Với 230 năm lịch sử, Hiến pháp Hoa Kỳ đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung.Hệ thống luật pháp ở Hoa Kỳ rất phong phú với hàng nghìn luật và bộ luật điều chỉnh toàn diện các mặt xã hội. Luật của Hoa Kỳ hầu hết là những luật cụ thể, cấu trúc gọn, thường chỉ điều chỉnh một vấn đề hay một sự việc cụ thể nào đó. Độ dài của một luật thường cũng chỉ khoảng 1-2 trang giấy A4.
 • Ở Quốc hội Slovenia, chất vấn là cơ sở để nghị sỹ có thể kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm. Sau khi phiên chất vấn về hoạt động của Chính phủ hoặc của một bộ trưởng kết thúc, ít nhất mười nghị sỹ Quốc hội nước này có thể yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ hoặc bộ trưởng đó. Kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi kết thúc chất vấn luôn được ưu tiên biểu quyết t
 • Như nhiều nước khác, Quốc hội Serbia có hai hình thức “đối thoại” với các thành viên Chính phủ là hỏi-đáp và chất vấn. Hình thức hỏi-đáp diễn ra thường xuyên, liên tục, là quyền của cá nhân nghị sỹ về bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi hoạt động của Chính phủ. Câu hỏi được đưa ra xem xét khi Quốc hội đã giải quyết xong các vấn đề khác trong chương trình.
 • Để giữ mối liên hệ với cử tri, nghị sỹ các nước có nhiều cách thức khác nhau. Trước hết là họ chủ động trực tiếp gặp cử tri; thứ hai, tiếp đón cử tri đến gặp nghị sỹ ở văn phòng nghị sỹ ở trong toà nhà nghị viện hoặc ở khu vực bầu cử; thứ ba, qua trao đổi thư tín, e-mail, điện thoại; thứ tư, qua các trang web v.v…
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK