• Thủ tục tiến hành các cuộc thảo luận có rất nhiều điểm phức tạp với những quy định chi tiết trong Nội quy của Nghị viện và cả những quy định có tính truyền thống mà ngay cả những nghị sỹ đã phục vụ lâu năm trong nghị viện cũng khó có thể tường tận hết. Tuy vậy, mọi cuộc thảo luận ở nghị viện đều cần phải đảm bảo một số nguyên tắc chung.
 • Ở hầu hết các nước, các nghị sỹ đều được bầu trực tiếp qua đầu phiếu phổ thông, đại diện cho quyền lợi của cử tri và lợi ích của quốc gia. Vị thế này bảo đảm cho từng nghị sỹ sự bình đẳng trong quan hệ với mọi nghị sỹ khác, dù đó là nghị sỹ độc lập, Chủ nhiệm Ủy ban hay Chủ tịch Hạ viện. Mỗi nghị sỹ nắm giữ một lá phiếu và cần phải được ứng xử bình đẳng như nhau. Do đó, c
 • TRANH LUẬN Ở NGHỊ VIỆN 05/04/2012  04:08:00 CH
  Dù ở nước nào, Nghị viện cũng là một diễn đàn bàn về những chuyện quốc kế dân sinh. Nhờ sự tranh luận ở diễn đàn này, nhiều vấn đề vốn gây tranh cãi đã được làm rõ hơn. Điều này khẳng định lại một thực tế - Nghị viện là một thiết chế được loài người sáng tạo ra để tranh luận nhằm tìm kiếm chân lý. Đối với Nghị viện một số nước, tranh luận thậm chí là hoạt động cơ bản nhất
 • Thủ tục chất vấn được bắt đầu bằng yêu cầu chất vấn của các nghị sỹ, thường được gửi đến Chủ tịch Nghị viện để chuyển tới Thủ tướng, hoặc thành viên của Chính phủ. Theo Nội quy của nhiều nước, yêu cầu chất vấn phải ghi rõ các vấn đề chất vấn và tên cụ thể của người bị chất vấn. Ngoài ra, nhằm tránh những yêu cầu chất vấn không thỏa đáng, Nghị viện nhiều nước còn quy định
 • Trước hết, chất vấn dẫn đến hệ quả chính trị. Chất vấn là công cụ giám sát hữu hiệu nhất của Nghị viện các nước, vì nó buộc Chính phủ phải nhận trách nhiệm của mình. Ở các nước thuộc chính thể đại nghị hoặc chính thể hỗn hợp, hình thức chất vấn có thể dẫn đến việc đặt vấn đề ủng hộ hay phản đối hoạt động của Chính phủ, thậm chí có thể dẫn đến một nghị quyết bỏ phiếu
 • Trước hết, chất vấn dẫn đến hệ quả chính trị. Chất vấn là công cụ giám sát mạnh nhất của nghị viện các nước, vì nó quy trách nhiệm, có khi buộc tội các thành viên Chính phủ. Chất vấn có thể dẫn đến việc đặt vấn đề ủng hộ hay phản đối hoạt động của Chính phủ. Thậm chí có thể có việc đưa ra nghị quyết bất tín nhiệm và dẫn đến sự từ chức của Chính phủ. Chẳng hạn, theo Khoản
 • Chất vấn là một trong những phương thức thiết yếu giúp nghị viện nhiều nước áp đặt trách nhiệm chính trị lên chính phủ. Điều này thể hiện qua việc các nghị sỹ đối lập sử dụng cơ hội này để buộc chính phủ phải giải trình, hoặc phê phán chính sách của chính phủ, thậm chí ra nghị quyết về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Để chính phủ có trách nhiệm hơn, một mục đích kh
 • Chất vấn (interpellation), theo định nghĩa của từ điển Webster’s 1913 Dictionary là yêu cầu quan chức giải thích hoạt động, hành động của mình; là những câu hỏi buộc phải trả lời; là vấn đề nổi lên trong khi tranh luận. Còn từ điển mạng (WordNet Dictionary) giải thích đó là quy trình trong nghị viện nhiều nước nhằm yêu cầu Chính phủ giải thích một động thái hoặc chính sác
 • Chất vấn tại nghị trường 27/03/2012  04:31:04 CH
  Đối với nhiều nước, chất vấn là hoạt động không thể thiếu của cơ quan lập pháp bởi đó là công cụ để thực hiện chức năng đại diện cho nhân dân, chức năng giám sát. Bên cạnh đó, về phía cơ quan hành pháp, chất vấn cũng là tấm gương phản chiếu để tự soi lại mình.
 • Các phiên hỏi đáp ở nghị viện Anh tạo cơ hội cho các nghị sĩ đối lập đặt vấn đề trách nhiệm đối với các bộ trưởng. Các câu hỏi này có thể là câu hỏi bằng văn bản hoặc bằng miệng (gồm các loại như câu hỏi cho bộ trưởng, câu hỏi liên bộ, câu hỏi cho thủ tướng, câu hỏi thông cáo cá nhân, câu hỏi tiếp sau diễn văn của bộ trưởng).
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK