• BẦU CỬ QUỐC HỘI PHÁP 20/06/2012  03:34:17 CH
  Cuộc bầu cử Quốc hội vòng hai diễn ra ngày 17-6 đã lập những kỷ lục mới trong lịch sử nền Cộng hòa thứ V của Pháp. Với tỷ lệ 55,41 phần trăm cử tri đi bỏ phiếu trong tổng số hơn 43 triệu cử tri, như vậy đã có 44,59 phần trăm cử tri vắng mặt dù có nhiều nỗ lực vận động của các đảng phái chính trị giữa hai kỳ bỏ phiếu. Lãnh đạo đảng UMP đã tập trung vận động cử tri nhằm giữ
 • Các dạng giám sát ở Nghị viện 19/06/2012  08:37:56 SA
  Trừ một số ủy ban về các vấn đề nội bộ của nghị viện, các ủy ban khác của nghị viện đều có chức năng giám sát hoạt động của Chính phủ, với nhiều hoạt động khác nhau. Một cách tổng quát, người ta xác định ít nhất có các dạng giám sát của ủy ban sau: giám sát việc điều hành, thực hiện chính sách của chính phủ; giám sát về tài chính – ngân sách (việc phân bổ và chi tiêu ngân
 • Một trong những vấn đề được tranh luận nhiều trên thế giới là nên trao quyền cho chính phủ ở mức độ nào và cơ chế nào để kiểm soát quyền lực của chính phủ, bởi lẽ nguy cơ lạm quyền ở đây thường cao hơn các nhánh quyền lực khác. Để tránh rủi ro này, Hiến pháp nhiều nước, và các chuyên gia về Hiến pháp có khuyến nghị cần thiết kế cơ chế phân tán bớt quyền lực của chính phủ,
 • Tên gọi của các luật này có thể khác nhau như luật GDĐH, hay luật về các trường đại học (Universities Act). Thí dụ, luật GDĐH (Higher Education Act) của Hoa Kỳ năm 1965 (và các lần sửa đổi về sau), của Cộng hòa Liên bang Đức (1998, sửa đổíi năm 2002), của Hungary (2008), của Australia (2001)... Những luật này đều đề cập đến những vấn đề cốt yếu của trường đại học như tự d
 • Đôi nét về Quốc hội Anh 11/05/2012  02:12:26 CH
  Quốc hội Anh được cấu thành từ 3 bộ phận: Nguyên thủ quốc gia (Vua/Nữ hoàng); Thượng viện (do bổ nhiệm) và Hạ viện (do bầu cử). Ba bộ phận này ít khi họp cùng nhau, chỉ khi Nữ hoàng khai mạc Quốc hội mới trong năm, nhưng cũng là tượng trưng. Về nguyên tắc, ba bộ phận này họp lại để thống nhất thông qua luật pháp. Tuy nhiên, thực tế chỉ Hạ viện thông qua luật pháp. Song, đ
 • Qua vô tuyến truyền hình, người xem từng chứng kiến cảnh một số đại biểu Quốc hội một số nước đã ngủ gật ở phiên họp. Do phải ngồi đọc báo cáo quá lâu mà nghe không có cơ hội phát biểu, đối thoại, tranh luận. Nghị trường là “trận chiến” của những ý tưởng, những quan điểm được thể hiện qua ngôn từ để đạt được những hiệu quả tối ưu.
 • Theo thủ tục phát biểu, thông thường các yêu cầu phát biểu tại phiên thảo luận của nghị viện được gửi trước để Chủ tịch nghị viện mời phát biểu theo thứ tự ghi tên. Tuy nhiên, trong phòng họp khi tiến hành thảo luận, các nghị sỹ cũng có thể phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay. Nhưng những người chưa gửi yêu cầu phát biểu đến trước cho Chủ tịch nghị viện thì không được phép
 • Trong quá trình tham gia thảo luận, các nghị sĩ phải tôn trọng các quy định về trật tự của Nghị viện. Điều cơ bản cần phải tuân thủ là các nghị sĩ phải tôn trọng lẫn nhau trong quá trình tranh luận, không được sử dụng những từ ngữ có tính chỉ trích cá nhân, nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm của đồng nghiệp và những người khác. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng phải tuân thủ một số quy
 • Ngoài những từ như “dân chủ trực tiếp”, “dân chủ đại diện”, ngành chính trị học và hiến pháp học trên thế giới còn có thuật ngữ tạm dịch là “dân chủ tranh luận” (deliberative democracy). Theo đó, quá trình ra quyết sách, bất kể quyết sách gì, đều phải trải qua một quá trình tranh luận công khai, bình đẳng; các bên, trong đó có công chúng, có cơ hội bày tỏ chính kiến, các
 • Trong quá trình bàn bạc để đi đến quyết định theo đa số ở nghị viện, các ý kiến thiểu số muốn mình được lắng nghe. Biểu quyết theo đa số, nhưng bảo vệ quyền của ý kiến thiểu số là một đặc trưng của nghị viện. Nếu không tạo điều kiện cho tất cả các thành viên được tham gia và tác động lên quá trình ra quyết sách, nghị viện sẽ không còn đúng nghĩa là cơ quan đại diện nữa. B
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK