• Tên gọi của các luật này có thể khác nhau như luật GDĐH, hay luật về các trường đại học (Universities Act). Thí dụ, luật GDĐH (Higher Education Act) của Hoa Kỳ năm 1965 (và các lần sửa đổi về sau), của Cộng hòa Liên bang Đức (1998, sửa đổíi năm 2002), của Hungary (2008), của Australia (2001)... Những luật này đều đề cập đến những vấn đề cốt yếu của trường đại học như tự d
 • Đôi nét về Quốc hội Anh 11/05/2012  02:12:26 CH
  Quốc hội Anh được cấu thành từ 3 bộ phận: Nguyên thủ quốc gia (Vua/Nữ hoàng); Thượng viện (do bổ nhiệm) và Hạ viện (do bầu cử). Ba bộ phận này ít khi họp cùng nhau, chỉ khi Nữ hoàng khai mạc Quốc hội mới trong năm, nhưng cũng là tượng trưng. Về nguyên tắc, ba bộ phận này họp lại để thống nhất thông qua luật pháp. Tuy nhiên, thực tế chỉ Hạ viện thông qua luật pháp. Song, đ
 • Qua vô tuyến truyền hình, người xem từng chứng kiến cảnh một số đại biểu Quốc hội một số nước đã ngủ gật ở phiên họp. Do phải ngồi đọc báo cáo quá lâu mà nghe không có cơ hội phát biểu, đối thoại, tranh luận. Nghị trường là “trận chiến” của những ý tưởng, những quan điểm được thể hiện qua ngôn từ để đạt được những hiệu quả tối ưu.
 • Theo thủ tục phát biểu, thông thường các yêu cầu phát biểu tại phiên thảo luận của nghị viện được gửi trước để Chủ tịch nghị viện mời phát biểu theo thứ tự ghi tên. Tuy nhiên, trong phòng họp khi tiến hành thảo luận, các nghị sỹ cũng có thể phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay. Nhưng những người chưa gửi yêu cầu phát biểu đến trước cho Chủ tịch nghị viện thì không được phép
 • Trong quá trình tham gia thảo luận, các nghị sĩ phải tôn trọng các quy định về trật tự của Nghị viện. Điều cơ bản cần phải tuân thủ là các nghị sĩ phải tôn trọng lẫn nhau trong quá trình tranh luận, không được sử dụng những từ ngữ có tính chỉ trích cá nhân, nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm của đồng nghiệp và những người khác. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng phải tuân thủ một số quy
 • Ngoài những từ như “dân chủ trực tiếp”, “dân chủ đại diện”, ngành chính trị học và hiến pháp học trên thế giới còn có thuật ngữ tạm dịch là “dân chủ tranh luận” (deliberative democracy). Theo đó, quá trình ra quyết sách, bất kể quyết sách gì, đều phải trải qua một quá trình tranh luận công khai, bình đẳng; các bên, trong đó có công chúng, có cơ hội bày tỏ chính kiến, các
 • Trong quá trình bàn bạc để đi đến quyết định theo đa số ở nghị viện, các ý kiến thiểu số muốn mình được lắng nghe. Biểu quyết theo đa số, nhưng bảo vệ quyền của ý kiến thiểu số là một đặc trưng của nghị viện. Nếu không tạo điều kiện cho tất cả các thành viên được tham gia và tác động lên quá trình ra quyết sách, nghị viện sẽ không còn đúng nghĩa là cơ quan đại diện nữa. B
 • Thủ tục tiến hành các cuộc thảo luận có rất nhiều điểm phức tạp với những quy định chi tiết trong Nội quy của Nghị viện và cả những quy định có tính truyền thống mà ngay cả những nghị sỹ đã phục vụ lâu năm trong nghị viện cũng khó có thể tường tận hết. Tuy vậy, mọi cuộc thảo luận ở nghị viện đều cần phải đảm bảo một số nguyên tắc chung.
 • Ở hầu hết các nước, các nghị sỹ đều được bầu trực tiếp qua đầu phiếu phổ thông, đại diện cho quyền lợi của cử tri và lợi ích của quốc gia. Vị thế này bảo đảm cho từng nghị sỹ sự bình đẳng trong quan hệ với mọi nghị sỹ khác, dù đó là nghị sỹ độc lập, Chủ nhiệm Ủy ban hay Chủ tịch Hạ viện. Mỗi nghị sỹ nắm giữ một lá phiếu và cần phải được ứng xử bình đẳng như nhau. Do đó, c
 • TRANH LUẬN Ở NGHỊ VIỆN 05/04/2012  04:08:00 CH
  Dù ở nước nào, Nghị viện cũng là một diễn đàn bàn về những chuyện quốc kế dân sinh. Nhờ sự tranh luận ở diễn đàn này, nhiều vấn đề vốn gây tranh cãi đã được làm rõ hơn. Điều này khẳng định lại một thực tế - Nghị viện là một thiết chế được loài người sáng tạo ra để tranh luận nhằm tìm kiếm chân lý. Đối với Nghị viện một số nước, tranh luận thậm chí là hoạt động cơ bản nhất
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK