• Thẩm quyền và chức năng 22/02/2013  05:04:03 CH
  Trong số các thẩm quyền của tư pháp, kiểm hiến là hòn đá tảng của quyền lực tư pháp trong hầu hết các nền dân chủ hiện đại. Kiểm hiến đặt ra yêu cầu cần bảo đảm rằng luật và các hành vi của chính quyền phải tuân thủ hiến pháp, cho dù nội dung luật và các hành vi đó liên quan đến vấn đề thẩm quyền của chính quyền để hành động, đến cấu trúc chính quyền, đến sự phân chia quy
 • Tham vấn công chúng về hiến pháp đã trở thành một xu hướng của dân chủ. Tuy nhiên, bên cạnh những nước mà sự tham gia rộng rãi của công chúng trong quá trình ban hành hiến pháp, vẫn có những nước mà ở đó, hoạt động tham vấn công chúng còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả hoặc chưa lôi kéo được công chúng tham gia.
 • Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có mối lo ngại rất lớn sự cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường. Điều này được phản ánh trong khái niệm phát triển bền vững, được định nghĩa là “ … sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của chính họ” (Ủy ban Thế giới về Môi trường
 • Trong quá trình xây dựng hiến pháp, xu thế hiện nay là tham vấn công chúng, thu hút sự tham gia góp ý rộng rãi của các nhóm xã hội về dự thảo hiến pháp. Cách làm này không chỉ giúp người dân thấy gắn bó và có trách nhiệm với những vấn đề của quốc gia, nâng cao kiến thức về hiến pháp mà còn bảo đảm tính đại diện, công khai, minh bạch và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
 • Không có mức độ "đúng" về quyền và năng lực dự toán ngân sách cho các cơ quan lập pháp trên khắp thế giới. Một số yếu tố trong hệ thống chính trị vừa khuyến khích, vừa ngăn cản cơ quan lập pháp thực hiện quyền dự toán ngân sách. Nhưng quyền lực về ngân sách, cũng giống như quyền lực chính trị, không phải là tĩnh. Nó luân chuyển giữa các đảng phái chính trị, ngành hành phá
 • Chiến tranh là một hiện tượng chính trị-xã hội có tính chất lịch sử, sự tiếp tục của chính trị bằng bạo lực giữa các tập đoàn xã hội trong một nước hoặc giữa các nước hay liên minh các nước.
 • Trong các mô hình liên kết và cộng đồng trên thế giới, ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) thường được so sánh nhất với EU (Liên minh châu Âu). Quả vậy, ASEAN cũng thường lấy EU làm tấm gương cho sự liên kết thành công và học tập nhiều kinh nghiệm từ mô hình liên kết của EU.
 • Đại diện là một trong ba chức năng quan trọng của bất kỳ Nghị viện nào. Việc bảo đảm nguồn lực hoạt động và bảo đảm cuộc sống cho đại biểu dân cử là một trong nhữäng yếu tố then chốt giúp họ hoàn thành tốt chức năng đại diện.
 • Tại các nước theo hệ thống pháp luật chung như Hoa Kỳ, Anh, Australia, New Zealand, Hà Lan, Canada v.v…, các dịch vụ công, trong đó có trợ giúp pháp lý (TGPL), được xã hội hóa mạnh mẽ, vì vậy ngoài các văn phòng luật sư công do nhà nước trả lương thực hiện các vụ việc TGPL, nhà nước (Ủy ban Trợ giúp pháp lý ở Anh, Australia hoặc các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước
 • TÒA ÁN TỐI CAO HOA KỲ 14/01/2013  10:33:26 SA
  Hệ thống tòa án ở Mỹ được Quốc hội thành lập sau khi thông qua đạo luật về tư pháp năm 1789 và những đạo luật sau đó. Cũng như nhiều nước trên thế giới khác, hệ thống tòa án của Mỹ được phân thành những cấp bậc từ thấp đến cao, từ tòa án ở các bang, đến tòa án liên bang và cao nhất là Tòa án tối cao.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK