• Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho một số đối tượng không có khả năng tài chính để tiếp cận các dịch vụ pháp lý có thu phí, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng
 • Tiền lương được chi trả tương xứng với những nỗ lực và kết quả đạt được khi thực hiện các công việc được quy định trong hợp đồng lao động. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, vấn đề tiền lương đang trở thành một vấn đề lớn. Nhật Bản là một trong những quốc gia đã giải quyết được vấn đề này một cách hiệu quả.
 • Ở nhiều quốc gia, việc gán một giá trị kinh tế cho các lợi ích và thiệt hại về môi trường có thể được coi là có hiệu quả nhất tác động đến chính sách, nếu như không nói là cách hiệu quả nhất để xây dựng chính sách. Tăng trưởng là hết sức cần thiết nếu các quốc gia nghèo nhất chỉ hướng tới việc hưởng thụ thu nhập.
 • Lưu trữ ý kiến, phân tích ý kiến, và công bố báo cáo là những bước cần thiết trong quá trình tiếp thu ý kiến về Dự thảo Hiến pháp được tiến hành ở các quốc gia trên thế giới (bài viết được tổng hợp, lược dịch và biên soạn từ cuốn sách: “Constitution - making and Reform: Options for the Process” (Những lựa chọn cho quá trình xây dựng hiến pháp và cải cách) của các tác giả
 • Thông thường cơ quan lập hiến hoặc cơ quan quản lý hành chính của cơ quan này thực hiện việc tiếp nhận, thu thập ý kiến góp ý về hiến pháp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các cơ quan trực thuộc chính phủ hoặc không trực thuộc chính phủ thay mặt cơ quan lập hiến thực hiện việc này, hoặc một cơ quan đặc biệt sẽ được thành lập cho mục đích này.
 • Trong khi những năm gần đây, mặc dù người dân đã được tham vấn về Hiến pháp, nhưng những trường hợp ý kiến được cẩn thận phân tích và sử dụng để ra quyết định về hiến pháp vẫn còn hạn chế. Hoạt động tham vấn, vì thế, vẫn còn mang tính hình thức.
 • Hiến pháp Nam Phi được Quốc hội lập hiến thông qua tháng 10.1996, nhưng trước đó, trong hai năm 1994 - 1995 đã diễn ra quá trình tham vấn nhân dân rộng rãi. Hoạt động tham vấn xuất phát từ những nguyên tắc xây dựng hiến pháp đã được đồng thuận ở Nam Phi, đó là tính chính danh, thu hút sự tham gia, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận.
 • Hiện nay, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và thúc đẩy công bằng, tiến bộ xã hội đối với mỗi quốc gia có vai trò rất quan trọng. Khái niệm “phát triển bền vững” xuất hiện từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước sau khi quá trình công nghiệp hóa ở các nước phương Tây bắt đầu hủy hoại nghiêm trọng môi trường sống của con người.
 • Nhằm có được những thông tin mang tính đại diện rộng rãi về quan điểm của người dân, các nhà lập hiến có thể sử dụng phương pháp khoa học có tên là “điều tra theo mẫu xác suất”.
 • Hội nghị theo đối tượng được tổ chức để giúp các nhà lập hiến nắm được mối bận tâm cũng như nguyện vọng của một nhóm cụ thể như lãnh đạo các doanh nghiệp, các đảng chính trị, giới truyền thông, người du mục, phụ nữ hoặc thanh niên...
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK