• Nhà chính trị học Nelson Polsby đã gọi các cơ quan lập pháp là “đầu dây thần kinh của một chính thể” , vì vậy, ngoài những chức năng cơ bản mà cơ quan lập pháp thực hiện trong xã hội dân chủ, như đại diện, lập pháp, giám sát, nghị viện còn có một số chức năng quản lý khác được trình bày dưới đây
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyền dự toán ngân sách của các cơ quan lập pháp bao gồm: kiểu chính thể, quyền chính thức dự toán ngân sách, thời gian để xem xét dự toán ngân sách, môi trường chính trị và năng lực lập pháp.
 • Chiến tranh có bị cấm trong luật quốc tế không? Một vài nét khái quát về lịch sử phát triển các quy phạm luật quốc tế về chiến tranh sẽ giúp đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi này.
 • Cơ quan kiểm toán tối cao là một cơ quan chịu trách nhiệm kiểm toán các khoản thu chi của Chính phủ.
 • Sau khi thua trận ở Chiến tranh Thế giới lần thứ II, các nước thua trận, trong đó có Nhật Bản, buộc phải quy định trong Hiến pháp nước mình các điều khoản hạn chế quân đội và chiến tranh.
 • Các chính đảng và nền dân chủ 05/05/2013  02:27:18 SA
  Hành vi của nhà lập pháp bị ảnh hưởng như thế nào bởi các đảng đã giúp họ trúng cử? Các chính đảng đã góp phần tạo lập mối quan hệ giữa Quốc hội với ngành hành pháp như thế nào?
 • Một yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của cơ quan lập pháp trong quy trình xây dựng pháp luật là kiểu chế độ chính trị, hoặc cách mà hệ thống quản lý nhà nước được tổ chức để thực hiện các chức năng của mình.
 • Năm 2003, Phó Thư ký của Quốc hội Kenya, ông Patrick Gichohi, đã soạn thảo một bản hướng dẫn nhằm giúp đại biểu Quốc hội của riêng nước này hoạt động hiệu quả hơn.
 • Quốc hội Mỹ là nơi thông qua các điều luật. Nhưng quá trình thông qua một đạo luật không đơn giản. Đó là cả một quá trình đấu tranh không chỉ giữa hai Đảng chiếm đa số của Quốc hội mà còn chịu áp lực từ nhiều phía khác nhau và cả những tính toán chính trị. Hàng năm, tại Mỹ có rất nhiều dự thảo luật được đưa ra thảo luận tại Quốc hội, tuy nhiêu số dự thảo được thông qua kh
 • Hồ sơ lập pháp: cơ quan lập pháp thường xuất bản những hồ sơ đầy đủ về những gì được nói đến trong phiên họp toàn thể của Quốc hội và chuyển đổi nó sang nhiều loại định dạng.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK