• Mauritania là một nước cộng hòa Hồi giáo ở Tây Phi, trước đây là một thuộc địa của Pháp. Pháp chiếm đóng lãnh thổ của Mauritania từ cuối thế kỷ 19. Nước này giành được độc lập từ Pháp vào ngày 28 tháng 11 năm 1960.
 • Mặc dù những năm gần đây chiến lược lãnh đạo Quốc hội đã thay đổi rất nhiều nhưng cơ cấu cơ bản của ban lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên.
 • Việc thành lập Hội đồng Hiến pháp của Mauritania được quy định trong bản Hiến pháp năm 1991- Hiến pháp hiện hành của Mauritania, được sửa đổi một lần sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 25 tháng 6 năm 2006 (1). Hội đồng Hiến pháp của Mauritania mô phỏng theo Hội đồng Hiến pháp của Pháp trước đây. Điều này hàm ý về sự ảnh hưởng của chế độ thuộc địa đến quá trình phát triển Hiến
 • Hội đồng giáo dục đại học là một khái niệm còn rất mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, mô hình Hội đồng Giáo dục đại học đã có mặt tại một số quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển. Hội đồng là một cơ quan độc lập và chuyên nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề về giáo dục đại học nảy sinh trong mối quan hệ giữa Chính phủ và các học viện, trường đại học, tron
 • Ở một số quốc gia các UBDTHP được thành lập bởi các đạo luật đặc biệt, đôi khi còn được quy định trong hiến pháp. Ủy ban này có ít nhất ba điểm khác biệt so với cơ quan lập pháp hoặc một Quốc hội lập hiến, đó là: chức năng (các UBDTHP không đưa ra quyết định cuối cùng về hiến pháp, chỉ là cơ quan tư vấn), về tư cách (chủ yếu là cơ quan chuyên môn thay vì là cơ quan chính
 • Hiện nay, việc đưa các quy định loại bỏ chiến tranh vào Hiến pháp các nước rất ít tính khả thi. Bên cạnh đó, thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiến pháp các nước đều khá phức tạp.
 • Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay, “xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp” là một vấn đề hết sức mới mẻ song cũng là yêu cầu cấp thiết.
 • Hoạt động thảo luận tại nghị trường là nhân tố quyết định cơ quan lập pháp có phải một thiết chế thực sự dân chủ, mang tính đại diện và làm việc hiệu quả hay không. Muốn vậy, trước hết cần phải tuân theo những yêu cầu nhất định khi xây dựng, vận dụng thủ tục thảo luận.
 • Mặc dù tầm quan trọng của việc lắng nghe trẻ em ngày càng được thừa nhận ở các nước, nhưng phạm vi ảnh hưởng của trẻ em tới các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chưa rõ nét.
 • Kiểm toán là một phần không thể tách rời của chu trình ngân sách. Ngân sách cho biết về chính sách tài khóa, chi tiết thu chi, và chính sách kinh tế của Chính phủ vì nó là cơ sở cho những chính sách này. Vì là tài liệu công khai nên ngân sách yêu cầu tính công khai của việc đánh giá và kiểm toán, và đây chính là vai trò chính của cơ quan kiểm toán tối cao. Căn cứ trên báo
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK