• Hoa Kỳ là nước có truyền thống tín ngưỡng tôn giáo riêng, bên cạnh đó cũng tồn tại hình thức duy trì sự phân chia sâu sắc giữa giáo hội với nhà nước. Cụ thể, Hiến pháp của Mỹ, tại Điều bổ sung sửa đổi Thứ nhất , ngăn cấm không cho Quốc hội đưa ra bất kỳ một đạo luật nào can thiệp đến tôn giáo. Bởi vì, ngay từ đầu khi thiết lập hiến pháp, chính phủ Hoa kỳ đã nghiêm ngặt về
 • Trung Quốc nhìn nhận vấn đề tôn giáo trên cơ sở vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: tôn giáo là một hiện tượng còn tồn tại lâu dài trong thời kì xã hội chủ nghĩa, khi có đầy đủ điều kiện khách quan tôn giáo mới tiêu vong. Do đó Chính sách cơ bản về tôn giáo của Trung Quốc là: “Tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo, công d
 • Khác với Mỹ, Cách mạng Pháp 1789 đã giải quyết triệt để các vấn đề tôn giáo, đó là những văn bản gồm hiến pháp, tuyên ngôn (Tuyên ngôn nhân quyền nổi tiếng ngày 26-8-1789) và các sắc lệnh... trong những năm 1789-1791. Các văn bản này đã xác định quyền dân sự cho sự bình đẳng các tôn giáo, đặc biệt là đối với người theo Đạo Tin lành, Do Thái giáo và cả những người không Cô
 • Nhật Bản là nước có nhiều tôn giáo. Thần đạo, tôn giáo lâu đời nhất ở Nhật Bản, là sự phức hợp của những tín ngưỡng sơ khai ở Đông Á.
 • Tây Ban Nha hiện nay đang sử dụng mô hình nhà nước thế tục, dựa trên một tôn giáo chủ lưu trong khi vẫn tôn trọng với các tôn giáo còn lại. Mô hình này còn gọi là mô hình Tôn giáo – dân tộc (Ethno-religion). Nhà nước thế tục vẫn dựa vào một tôn giáo nhà nước, có tính “quốc giáo”. Đây là trường hợp của các quốc gia mà tôn giáo ấy chính là sự viện dẫn của bản sắc dân tộc,
 • Để giải quyết vấn đề tự do tôn giáo trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội. Trong bài này, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu 2 mô hình chính sách tôn giáo điển hình ở khu vực Đông Nam Á là: mô hình hòa hợp tôn giáo ở Singapore và mô hình quốc giáo ở Thái Lan.
 • Với quá trình cải tổ nền kinh tế, Châu Á đang là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao với nhiều thuận lợi cũng như thách thức. Khu vực này đã tăng cường khả năng kiềm chế các rủi ro kinh tế toàn cầu và những biện pháp gần đây nhằm khôi phục các điểm yếu về kinh tế bắt đầu có hiệu quả.
 • Do vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới của các thị trường mới nổi ở châu Á, việc tái cân bằng tăng trưởng ở khu vực này đang trở thành một yếu tố quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm bình ổn các hệ thống kinh tế và tài chính thế giới.
 • Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc bắt đầu vào cuối năm 1960. Qua 50 năm nghiên cứu và phát triển, Trung Quốc đã đạt được kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, so với kiểm soát ô nhiễm không khí và môi trường thủy sinh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc.
 • Đức là quốc gia khởi nguồn cho mô hình Bảo hiểm y tế (BHYT) hình thành từ nguồn tài chính đóng góp và đã có những thành công nhất định trong lĩnh vực BHYT. Để được hưởng BHYT ở Đức, người tham gia phải đóng góp thu nhập của mình vào quỹ BHYT, bên cạnh đó có sự đóng góp của người sử dụng lao động và sự hỗ trợ nhất định của Nhà nước để tạo nguồn tài chính đặc biệt chi trả
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK