• Biến đổi khí hậu Trái Đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định từ tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm. Sự biển đổi có thế là thay đổi thời tiết bình quân hay thay đổi sự phân bố các sự kiện thời tiết quanh một mức trung bình
 • Canada là một trong các quốc gia đa dạng sắc tộc và đa nguyên văn hóa nhất trên thế giới, dân số xấp xỉ 35 triệu người. Đây là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới với một nền dân chủ đại nghị liên bang và một quốc gia quân chủ lập hiến. Canada là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia giàu có nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người c
 • Sự tách biệt giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển – một đặc trưng cho những năm sau cuộc suy thoái toàn cầu – dường như không còn. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện một sự phân tách mới giữa các nền kinh tế tăng trưởng cao và thấp trong cả hai thế giới đang phát triển và phát triển. Ở đây, sự phân biệt các nền kinh tế có khả năng phát tri
 • Chính phủ Cuba tuân theo các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong tổ chức nền kinh tế kế hoạch hóa to lớn do nhà nước kiểm soát. Đa số các phương tiện sản xuất thuộc sở hữu và sự điều hành của chính phủ và đa số lực lượng lao động làm việc cho các công ty nhà nước. Những năm gần đây, đã có xu hướng chuyển dịch lao động sang lĩnh vực tư nhân.
 • Hình thành vốn là điều hoàn toàn cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về nguyên tắc, hình thành vốn xuất phát từ tỷ lệ tiết kiệm trong một nền kinh tế, nó cùng với vay nợ nước ngoài sẽ quyết định tỷ suất đầu tư quốc gia.
 • Từ năm 1978, Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc liên tục tăng trưởng với tốc độ cao trong thời gian dài, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhất là các đô thị Đông Nam, đô thị ven biển, ven các sông lớn…
 • Hiện nay, sự trỗi dậy của Trung Quốc là thách thức địa chính trị nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt. Theo xu hướng, nhiều người nhận định rằng Trung Quốc có thể phát triển thành một quốc gia có nền kinh tế còn lớn hơn cả nền kinh tế Mỹ ngay từ cuối thập kỷ này, ít nhất là so về sức mua tương đương. Những tham vọng của Trung Quốc là quá rõ ràng: chi ít, Bắc Kinh đang tìm
 • Hoa Kỳ là nước có truyền thống tín ngưỡng tôn giáo riêng, bên cạnh đó cũng tồn tại hình thức duy trì sự phân chia sâu sắc giữa giáo hội với nhà nước. Cụ thể, Hiến pháp của Mỹ, tại Điều bổ sung sửa đổi Thứ nhất , ngăn cấm không cho Quốc hội đưa ra bất kỳ một đạo luật nào can thiệp đến tôn giáo. Bởi vì, ngay từ đầu khi thiết lập hiến pháp, chính phủ Hoa kỳ đã nghiêm ngặt về
 • Trung Quốc nhìn nhận vấn đề tôn giáo trên cơ sở vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: tôn giáo là một hiện tượng còn tồn tại lâu dài trong thời kì xã hội chủ nghĩa, khi có đầy đủ điều kiện khách quan tôn giáo mới tiêu vong. Do đó Chính sách cơ bản về tôn giáo của Trung Quốc là: “Tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo, công d
 • Khác với Mỹ, Cách mạng Pháp 1789 đã giải quyết triệt để các vấn đề tôn giáo, đó là những văn bản gồm hiến pháp, tuyên ngôn (Tuyên ngôn nhân quyền nổi tiếng ngày 26-8-1789) và các sắc lệnh... trong những năm 1789-1791. Các văn bản này đã xác định quyền dân sự cho sự bình đẳng các tôn giáo, đặc biệt là đối với người theo Đạo Tin lành, Do Thái giáo và cả những người không Cô
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK