HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 4 – SỐ 1


Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về nghĩa vụ đối với xã hội của người hành nghềkhám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 47 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, nghĩavụ đối với xã hội của người hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh đượcquy định như sau:

1.Tham gia cấp cứu, bảo vệ sức khỏe và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

2.Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hànhnghề khác.

3.Chấp hành quyết định luân phiên có thời hạn của cơ quan quản lý trực tiếp;quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền về việc thamgia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyềnnhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp, trừ các trường hợp sau đây:

-Người hành nghề đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi, trừtrường hợp người đó tự nguyện;

-Người hành nghề thuộc nhóm nguy cơ cao đối với các bệnh dịch và trường hợp kháctheo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hình thức tổ chức củacác cơ sở khámbệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, hình thức tổ chức củacác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhbao gồm:

- Bệnh viện;

- Bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

- Nhà hộ sinh;

- Phòng khám;

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền;

- Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng;

- Trạm y tế;

- Cơ sở cấp cứu ngoại viện;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình;

- Hình thức tổ chức khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhtheo quy định của Chính phủ.

2. Trường hợp cơ sở giám định y khoa, cơ sở giám địnhpháp y, cơ sở pháp y tâm thần, trung tâm y tế, viện có giường bệnh, y tế cơquan, đơn vị, tổ chức hoặc cơ sở có tên gọi khác mà thực hiện khám bệnh, chữabệnh thì việc cấp giấy phép hoạt động phải thực hiện theo một trong các hìnhthức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

 

Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Điềukiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều49 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

1. Đãđược cơ quan có thẩm quyền cấp giấyphép hoạt động.

2. Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cơ bản quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật Khámbệnh, chữa bệnh 2023 trong quá trình hoạtđộng.

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữabệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 50 Luật Khám bệnh, chữa bệnh2023, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữabệnh được quy định như sau:

1.Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có một giấy phép hoạt động và không có thờihạn. Trường hợp cơ sở khámbệnh, chữa bệnh có thêm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm khác thì mỗi cơ sở khámbệnh, chữa bệnh phải có một giấyphép hoạt động riêng.

2.Nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

-Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

-Hình thức tổ chức;

-Địa chỉ hoạt động;

-Phạm vi hoạt động chuyên môn;

-Thời gian làm việc hằng ngày.

3. Cơ sở đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnhgiấy phép hoạt động phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí,trừ trường hợp do lỗi của cơ quan cóthẩm quyền cấp giấy phép hoạt động mà phải cấp mới, cấplại, điều chỉnh.

4.Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấyphép hoạt động, cơ quan cóthẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cập nhật thôngtin liên quan đến việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động trên Hệthống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

5. Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp, điều kiện,hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với từnghình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 48 của LuậtKhám bệnh, chữa bệnh 2023quy định mẫu giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh,chữa bệnh và các điều kiện đặc thù đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộclực lượng vũ trang nhân dân.  

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấyphép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023,thẩm quyền cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt độngvà thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

- Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạtđộng, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh,chữa bệnh khác trên phạm vi toàn quốc.

- Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phéphoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bộ Công an cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạtđộng, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhândân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, điềuchỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừtrường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; đình chỉ hoạt động đối với các cơsở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trên địa bàn quản lý.

Cập nhật : 18:05 - 26/04/2024
In trang này Click here to Print it!