Giới thiệu Hội nghị “Tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đại biểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội”

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBTVQH15 ngày 29/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Kế hoạch hoạt động năm 2022, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử dự kiến tổ chức 02 hội nghị “Tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đại biểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội” tại hai miền Bắc và miền Nam trong tháng 6/2022 và tháng 12/2022.


Thực hiện Kế hoạch số98/KH-UBTVQH15 ngày 29/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi dưỡng đạibiểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Kế hoạch hoạt động năm 2022, Trungtâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử dự kiến tổ chức 02 hội nghị “Tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đạibiểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội” tại hai miền Bắc và miền Nam trongtháng 6/2022 và tháng 12/2022.


Đại biểu dân cử trước hết là những người đãtrưởng thành, là những làm trong cơ quan dân cử và trải qua nhiều vị trí côngviệc khác nhau, họ là những người đã có kiến thức và kinh nghiệm. Do vậy, bồidưỡng cho đại biểu dân cử có những đặc thù và yêu cầu riêng. Để thực hiện hoạtđộng bồi dưỡng đại biểu dân cử một cách có hiệu quả, giảng viên cần có kiếnthức về đặc thù học tập của người lớn, những phương pháp, kỹ năng hỗ trợ việcthiết kế và thực hiện các hoạt động bồi dưỡng một cách phù hợp.

Mục đích của Hội nghị “Tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đạibiểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội” nhằm hỗ trợ các báo cáo viên nắmbắt phương pháp sư phạm trong bồi dưỡng đại biểu dân cử; quy trình bồi dưỡngđại biểu dân cử; cách thức tiếp cận, thiết kế, tổ chức và thực hiện chươngtrình bồi dưỡng, kỹ năng truyền tải thông tin trong quá trình bồi dưỡng; trongđó, có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương, giám sát việc sửdụng ngân sách nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội cụ thể.

Đồng thời, việc tổ chứcHội nghị nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên nòng cốt cho Trungtâm để triển khai các chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử nói chung và về phânbổ và sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương nói riêng.

Kết thúc khóa tập huấn,các học viên (sẽ là báo cáo viên nguồn) có thể đạt được những yêu cầu sau:

- Lựa chọn và sử dụng cáckỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp với đại biểu dân cử để thu hút sự tham giacủa học viên.

- Nắm bắt phương thức đánhgiá nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng mục tiêu học tập của đại biểu dân cử tronglĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thiết kế và thực hiệncác chuyên đề hoặc một khóa tập huấn độc lập về ngân sách Nhà nước theo phươngpháp phù hợp với đại biểu dân cử.

- Xây dựng kế hoạch hànhđộng của cá nhân trong tham gia đóng góp vào hoạt động bồi dưỡng đại biểu dâncử trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Nộidung của Hội nghị phân bổ đều trong 3 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Nhóm nội dung về kiến thức

- Kiến thứctổng quan về phương pháp bồi dưỡng.

- Một số kiến thức cơ bản vềgiảng dạy tích cực (vai trò của giảng viên, nguyên tắc học của người lớn, lýthuyết học qua trải nghiệm).

- Vai trò của trợ giảng vàmột số công việc cần làm và kỹ năng trợ giảng cần có để phối hợp hiệu quả vớigiảng viên chính.

2. Nhóm nội dung về kỹ năng

- Một số kỹ năng cơ bản thúc đẩy sự thamgia của học viên (quan sát & lắng nghe, sử dụng câu hỏi, góp ý/phảnhồi/điều hành thảo luận, lập kế hoạch bài giảng).

- Một số kỹ thuật và phươngpháp giảng dạy tích cực có thể sử dụng đối với lớp có số lượng nhiều người thamgia (thảo luận cặp đôi, thảo luận nhóm, động não, thẻ giấy, bài tập tình huống,sử dụng video/kể chuyện, sắm vai, sử dụng trò chơi, v.v.).

- Kỹ năng thuyếttrình hiệuquả và hấp dẫn (lồng ghép thuyết trình với một số kỹ thuật và phương pháp khác).

- Phương phápvà kỹ năng thiết kế trang chiếu (slide) hiệu quả trong thiết kế bài giảng offline vàonline.

3. Nhóm nội dung về áp dụng công nghệ hỗ trợ

- Giới thiệu về kiến thức và phươngpháp áp dụng công nghệ trong hoạt động bồi dưỡng. Trải nghiệm một phần buổi học onlinequa ứng dụng Zoom và thực hành một số thao tác chính để dạy học online qua Zoom.

4. Nhóm nội dung về ngân sách nhà nước ở địaphương

- Kỹ năng đọc báo cáo kinh tế - xã hội của địa phương,trong đó có gắn với việc xem xét ngân sách Nhà nước, phát hiện các vấn đề trongquá trình quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; giám sát việc sửdụng ngân sách Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Lồng ghép kiến thức về phân bổ và sử dụng ngân sách Nhànước các ngành, lĩnh vực tại địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Kỹ năng xây dựng bài giảng về quyết định những vấnđề quan trọng gắn với xem xét ngân sách Nhà nước; phân bổ ngân sách cho cácngành, lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; giám sát việcthực hiện ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Thời gian, địa điểm: Trung tâm Bồidưỡng đại biểu dân cử sẽ tổ chức 02 hội nghị “Tập huấn báo cáo viên nguồn bồidưỡng đại biểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế-xãhội” tại miền Bắc và miền Nam. Cụ thể như sau:

- Miền Bắc: Dự kiến tổ chức tại Cửa Lò, Nghệ An vào 27-29/6/2022.

- Miền Nam: Dự kiến tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng vàotháng 12/2022.

Thành phần tham dự: Mỗi Hội nghịdự kiến sẽ có khoảng 85 đại biểu là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, BanKinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân; một số chuyên gia của Kiểm toán nhànước, chuyên gia về ngân sách nhà nước, các lĩnh vực khác nhau trong phát triểnkinh tế - xã hội ở địa phương… Ngoài ra, còn có một số báo cáo viên và cộng tácviên đã và sẽ cộng tác với Ban Công tác đại biểu trong hoạt động bồi dưỡng đạibiểu dân cử.

 

Trênđây là kế hoạch tổ chức hội nghị “Tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đạibiểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội”.

Trungtâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng giới thiệu!

Cập nhật : 14:26 - 15/09/2022
In trang này Click here to Print it!