Ông Đồ với vó ngựa hay

Ông Đồ với vó ngựahay

 

Đông tàn rét đậm như dao cắt,

Xuân sang vó ngựa chắc từng roi,

Ngọn bút hiện hình nhân tâm đắc

Ông Đồ châm mực bỗng lệ rơi…

 

Nước biết giữ nguồn, cây giữ cội

Màu xanh hi vọng lại đâm chồi,

Hạt giống này mầm mang tính trội,

Cây đời hoa trái đẹp sinh sôi!...

 

Mã đáo thành công mỗi tháng ngày,

Ông Đồ luyện bút chẳng ngừng tay,

Ước bao nhiêu ngựa về tới đích

Đặng thế gian bình chọn ngựa hay?

 

Mã hồi bao bận nào ai thấy

Giọt lệ trong nghiên lúc vơi đầy,

Ngựa hay roi phép là đúng sách

Ông Đồ trầm tĩnh vẫn ngồi đây…

 

Xuân Giáp Ngọ 2014

Kim Bồng Miêu

Cập nhật : 9:45 - 28/05/2021
In trang này Click here to Print it!