Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ngày 06-07/4/2021

Nhằm tạo điều kiện cho ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức Hội nghị tập huấn cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh.

Nhằm trang bị kiến thức, trình độ, kỹ năng thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vàthực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021 của Hội đồngnhân dân tỉnh Sóc Trăng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Trungtâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấnkiến thức, kỹ năng dành cho Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2021-2026 (kết hợp Hội nghị trực tiếp và trực tuyến). Thời gian đượctổ chức trong 02 ngày 06 và 07 tháng 4 năm 2021.

Về phía Trung ương, Hội nghị có sự tham gia của cácbáo cáo viên gồm: đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Nguyên Ủy viên trung ương Đảng,Nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Ngô Tự Nam, nguyênPhó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Phó Trưởng Ban Công tác đạibiểu; đồng chí Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử; đồngchí Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnhSóc Trăng, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân tỉnh chủ trì khai mạc. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí lãnhđạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhândân cấp tỉnh (100 người), ứng cử viên cấp huyện (685 người), ứng cử viên cấp xã(5.424 người) và cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phátbiểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng chàomừng, các báo cáo viên và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu thuộc Ban Công tác đạibiểu và toàn thể các đại biểu tại 121 điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị tậphuấn tại Sóc Trăng từ ngày 06 – 07/4/2021. Thời điểm này, tại tỉnh Sóc Trăng,tiến độ lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã sơ bộ hoàn thành tốt đẹp, 100% tínnhiệm cao. Vào ngày 23/5 tới sẽ bầu Hộiđồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Dovậy, nhằm tạo điều kiện cho ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử nắm rõ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồngnhân dân và đại biểu Hội đồngnhân dân, Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dâncử xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức Hội nghị tập huấn cho ứng cử viênđại biểu Hội đồng nhân dân các cấp củatỉnh. Hội nghị này sẽ cung cấp cho các ứng cử viên nhiều kiến thức mớinhư: Tổng quan về Hội đồng nhân dân;Tổng quan về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân; Tổng quan về quy trình bầu cử; Các kiến thức vàkỹ năng dây dựng chương trình hành động; Kiến thức cơ bản về chính quyền địaphương; Kiến thức và kỹ năng phát biểu, thảo luận trong hoạt động của đại biểudân cử; Kiến thức và kỹ năng tiếp xúc với báo chí  từ những báo cáo viên có rất nhiều kinhnghiệm, trải qua nhiều nhiệm kỳ công tác tại các cơ quan dân cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọngcủa đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng nhằm góp phầnxây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhândân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là thiết thực xây dựng nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng mongmuốn các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi tậphuấn, tích cực thảo luận, trao đổi, làm rõ các vấn đề còn chưa hiểu với các báocáo viên, từ đó tạo tâm thế thoải mái, tự tin tham gia ứng cử trong cuộc bầu cửđại biểu Hội đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

      

          Sauhai ngày hội nghị, tại buổi bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, PhóChủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhSóc Trăng khẳng định sự thành công và chất lượng của Hội nghị. Đồng chí đánhgiá cao sự phối hợp, gắn kết giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh – huyện –xã để tổ chức tốt Hội nghị tập huấn trực tuyến qua các điểm cầu truyền hình dànhcho ứng cử viên lần này theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh cũng khẳng định vai trò rất quan trọng của Trung tâm Bồi dưỡngđại biểu dân cử, các báo cáo viên và các đại biểu đã nhiệt tình tham gia buổidiễn tập đóng vai cuộc tiếp xúc cử tri, tham gia thảo luận nhóm xây dựng chươngtrình hành động… Đây là Hội nghị rất bổ ích cho các ứng cử viên, bởi qua đó,ứng cử viên có thể tự tin xây dựng và trình bày một chương trình hành động củariêng mình một cách tốt nhất. Các nhận xét của báo cáo viên rất cụ thể, chitiết, đưa ra những gợi ý, những đề xuất để các ứng cử viên có thể tránh nhữngsai sót không đáng có trong quá trình tiếp xúc cử tri. Hội nghị sẽ góp một phầncho thành công của các Ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 tới.

 

TTBD

Cập nhật : 10:24 - 16/04/2021
In trang này Click here to Print it!