Cán bộ trung tâm

 
1. Giám đốc Trung tâm:
 

                                      Bà Nguyễn Thị Nga

                                            Điện thoại: 080 43136

                                            Di động: 0983692809


2. Phó giám đốc:                 

                                            Ông Nguyễn Hải Long

                                            Điện thoại:    080 46010          

                                            Di động: 0988580696

 

 
3. Phó Giám đốc:
  


                                         Ông Trịnh Ngọc Thắng

                                         Điện thoại: 080 46001              

                                           Di động: 0903422966

 

 

4. Các phòng nghiệp vụ của Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu dân cử: 

    - Phòng Nghiệp vụ bồi dưỡng

            Điện thoại: 080 46002; 080 49003; 080 48107; 080 44352

    - Phòng Thông tin - Dữ liệu bồi dưỡng

            Điện thoại: 080 46010; 080 49006


 

Cập nhật : 10:39 - 03/01/2020
In trang này Click here to Print it!