KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019

BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

---------------------                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019STT

HOẠT ĐỘNG

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh 

Đại biểu HĐND các cấp

11/3

Thái Nguyên

2

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND các cấp

14-15/3

Nghệ An

3

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức  Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND các cấp

19-20/3

Bắc Kạn

4

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức  Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND các cấp

21-22/3

Hà Giang

5

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức  Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND các cấp

27-28/3

Lào Cai


TTBD

Cập nhật : 10:54 - 05/03/2019
In trang này Click here to Print it!