17/04/2021 05:58 CH
Tên tài liệu: Thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn: các giải pháp và kiến nghị, đề xuất
Nội dung toàn văn: Download
Tác giả/Người trình bày: Văn phong đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn
Nguồn tài liệu: Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND năm 2014
Đối tượng bồi dưỡng: - Đại biểu hội đồng nhân dân
Nhóm tài liệu: Hoạt động của HĐND
Mô tả: doc
Nội dung tóm tắt:

Từ Quốc hội khóa XI và HĐND nhiệm kỳ 2004 – 2011 đến nay hệ thống cơ quan dân cử ở địa phương đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết, Chính phủ ra Nghị định về thành lập cơ quan chuyên môn, chuyên trách tổ chức phục vụ hoạt động, nên những thành quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh phải nói rằng có nhiều đổi mới tích cực, trong đó không thể phủ nhận vai trò đóng góp của cơ quan văn phòng, điều này đã được khẳng định trong nhiều hội nghị, hội thảo, kể cả trên  diễn đàn của các kỳ họp HĐND mà trong báo cáo tham luận chúng tôi cũng đã đề cập đến, nên ở đây xin phép được trình bày hai vấn đề:

1. Thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK