Tin Hội nghị “Công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” tại Cần Thơ, ngày 21-23/9/2016
Cập nhật : 15:04 - 19/12/2016

                 Hội nghị “Công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời thống nhất một số nội dung cơ bản để nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban và các cơ quan ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời gian tới.

Với chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc hướng dẫn hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, giải quyết chế độ chính sách cho đại biểu Quốc hội, giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử…, Ban Công tác đại biểu luôn giữ mối quan hệ công tác chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực trung ương.

Mặt khác, vào thời điểm hiện nay, đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực Hội đồng nhân dân nhiều địa phương mới được kiện toàn, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân mới thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trước kia. Cùng với đó, chúng ta mới thực hiện Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sẽ có nhiều điểm mới trong công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn ĐBQH và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị về Công tác phối hợp của Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số vấn đề về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội là dịp gặp gỡ trao đổi, tăng cường mối quan hệ công tác giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thảo luận về các nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội. Cụ thể, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian qua và trao đổi những vấn đề liên quan tới việc nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa các cơ quan này; trao đổi về hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương.

Hội nghị tại Cần Thơ được tổ chức từ ngày 21/9 đến 23/9/2016, với sự tham gia của hơn 150 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách; thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân của 32 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc, Bộ Nội vụ và đại diện một số Vụ, đơn vị hữu quan thuộc Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu đã phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị dành cho các tỉnh khu vực phía Nam, qua các nội dung tham luận và qua trao đổi của các đại biểu tham dự, Ban Công tác đại biểu đã tiếp thu một số nội dung như sau:

Đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân:

Tiếp thu 04 vấn đề:

- Về thời gian gửi báo cáo 6 tháng đầu năm là 15/7.

- Về thời gian tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ hàng năm là trung tuần tháng 1 năm sau.

- Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố gửi một bộ tài liệu tới Ủy ban thường vụ Quốc hội (qua Ban Công tác đại biểu) sau 10 ngày tổ chức kỳ họp.

-Ban Công tác đại biểu cần sớm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các khu vực.

Tổng hợp nghiên cứu 03 vấn đề:

- Ban Công tác đại biểu nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; về biên chế cần được quan tâm cụ thể hơn, nghiên cứu có phòng tham mưu giúp việc.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định 48 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tương xứng với vị trí cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng nhân dân.

- Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội:

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhất là đối với các Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách; phân định rõ mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, đơn vị khác tại địa phương.

- Sớm có hướng dẫn cụ thể về hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, mối quan hệ giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Nên có kế hoạch về các hoạt động nghiên cứu, thẩm tra, lấy ý kiến về các dự thảo luật (có thể theo từng quý, nửa năm…) của tất cả các Ủy ban và các đơn vị chuyên môn thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội/Văn phòng Quốc hội gửi đến đại biểu Quốc hội ngay sau mỗi kỳ họp để các đại biểu có thể chủ động lựa chọn và đăng ký các nội dung mình quan tâm và có thể tham gia. Tài liệu của các hoạt động này phải được gửi trước để đại biểu Quốc hội có thời gian đọc và nghiên cứu, từ đó có những góp ý thiết thực, có chất lượng.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng dành cho đại biểu Quốc hội nên tập trung vào một đầu mối là Ban Công tác đại biểu để tránh tập huấn dàn trải, trùng lặp giữa các cơ quan của Quốc hội.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK