Tin Đoàn của Ban Công tác đại biểu đi thăm và làm việc tại Trung Quốc
Cập nhật : 15:00 - 19/12/2016

 

 

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2016, Ban Công tác đại biểu tổ chức Đoàn công tác của Ban do đồng chí Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 18 đến 27/12/2016.

Mục đích của chuyến đi là nghiên cứu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, địa phương) của bạn, chú trọng các nội dung chủ yếu sau:

- Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội; chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của đại biểu Quốc hội.

- Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân địa phương; chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của đại biểu HĐND địa phương.

- Quy trình, thủ tục hiệp thương giới thiệu đại biểu, bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu dân cử.

- Quy trình, thủ tục giám sát, ra Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu dân cử.

            Dự kiến, đoàn công tác sẽ làm việc với một số cơ quan, tổ chức, bao gồm:

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số Ủy ban của Quốc hội (Nhân đại) Trung Quốc.

- Đại diện chính quyền địa phương tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Quảng Tây.

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Bắc Kinh và Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây).

- Thăm một số điểm văn hóa, bảo tàng, tuyến du lịch.

Trung Quốc là địa bàn quan trọng và cần xây dựng mối quan hệ lâu dài, vì vậy, đoàn của Ban Công tác đại biểu đi Trung Quốc lần này, ngoài mục đích nghiên cứu, học tập kinh nghiệm còn nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc nói riêng.

Trong thời gian làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 19-20/12, dự kiến, đoàn sẽ hội kiến với đ/c Vương Thần, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại. Tại tỉnh Thiểm Tây, ngày 21/12, đoàn sẽ hội kiến với Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tân - Lý Kim Trụ. Tại tỉnh Quảng Tây, đoàn sẽ hội kiến với Chủ Nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây - Bành Thanh Hoa vào ngày 25/12/2016.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK