Tin Hội nghị “Công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” tại Thanh Hóa, ngày 3-5/10/2016
Cập nhật : 14:29 - 19/12/2016

 

 

Nối tiếp thành công của Hội nghị tại thành phố Cần Thơ, ngày 3/5/2016, tại thành phố Thanh Hóa, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị “Công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Tham dự Hội nghị tại Thanh Hóa có hơn 130 đại biểu là Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân của 29 tỉnh/Tp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đại diện của Bộ Nội vụ, một số đơn vị của Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị tổ chức Hội nghị, Ban Công tác đại biểu đã chủ động đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian qua về những kết qủa đã đạt được và những tồn tại hạn chế để đề cập những nội dung cần chú trọng đổi mới và nâng cao công tác phối hợp trong thời gian tới (Dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và dự thảo Thông báo kết luận Hội nghị đã được gửi tới các đại biểu). Đồng thời, Ban cũng đã gợi ý 6 chủ đề (đối với Đoàn đại biểu Quốc hội), 7 chủ đề (đối với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố) để các đại biểu tham luận, thảo luận.

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực các đại biểu đã nghe và cùng nhau thảo luận, trao đổi các nội dung về sự phối hợp của Ban Công tác đại biểu với các Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội như lập pháp, giám sát và giữ mối liên hệ với cử tri. Qua đó các đại biểu tham dự hội nghị nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa và vai trò của công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội với Ban Công tác đại biểu; hiểu rõ hơn và thực hiện tốt hơn các kỹ năng liên quan đến hoạt động lập pháp, giám sát và giữ mối liên hệ với cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Thụ, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, đã tổng kết một số nội dung về sự phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau:

Thứ nhất, công tác phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Công tác đại biểu và các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin và báo cáo giữa Ban Công tác đại biểu với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố còn chậm và chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội; việc bổ sung thông tin để hoàn thiện hồ sơ của đại biểu Quốc hội chưa kịp thời; thay đổi của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân chưa được cập nhật thường xuyên, liên tục.

- Công tác phối hợp để theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách chưa được thực hiện thường xuyên và còn bất cập.

- Công tác giám sát đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp còn ít; việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

- Công tác phối hợp trong việc tổ chức trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân còn thiếu sự chỉ đạo thống nhất, cần có sự đổi mới tích cực hơn.

Thứ hai, Hội nghị đều thống nhất về vai trò, vị trí của Đoàn đại biểu Quốc hội ngày càng được coi trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung của Quốc hội. Từ chỗ chỉ được coi là tập hợp các đại biểu Quốc hội cùng một địa phương, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 đã xác định rõ, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức của các đại biểu Quốc hội hoạt động cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mặt khác, các diễn giả, các đại biểu Quốc hội tại hội nghị cũng nêu lên những điểm chưa rõ ràng, chưa phù hợp về vị thế pháp ly, mối quan hệ công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội, của các chức danh, nhất là Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội. Những điểm này sẽ là một trong những cơ sở để Ban Công tác đại biểu kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động.

Thứ ba, trong hoạt động lập pháp của Đoàn đại biểu Quốc hội, hội nghị đã nghe các báo cáo viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, những bài học từ các địa phương như Hải Phòng, Ninh Bình… Đồng thời các đại biểu đã thảo luận về việc nâng cao hiệu quả lấy ý kiến nhân dân, nhất là các nhóm đối tượng chịu tác động từ dự án luật, ý kiến của các chuyên gia, các ngành, cũng như về việc tổ chức cho các đại biểu Quốc hội của Đoàn thảo luận về các nội dung trong dự án luật thuộc chương trình kỳ họp.

Thứ tư, các báo cáo viên và đại biểu dự hội nghị nhấn mạnh những điểm cần lưu ý trong hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đó là: chọn đúng, chọn trúng vấn đề cần giám sát trong điều kiện con người, kinh phí, thời gian hạn chế của Đoàn đại biểu Quốc hội; áp dụng một cách phù hợp các hình thức giám sát theo luật định và tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với các các cơ quan, tổ chức hữu quan, huy động các chuyên gia, báo chí cùng tham gia để tăng cường hiệu quả giám sát. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của các Đoàn đại biểu Quốc hội như Thanh Hóa, Trà Vinh… cho thấy, giám sát đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, cái tâm vì công việc chung của Quốc hội, lợi ích của nhân dân.

Thứ năm, kết quả thảo luận, trao đổi tại hội nghị cho thấy, Đoàn đại biểu Quốc hội có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa, hỗ trợ các đại biểu Quốc hội trong Đoàn giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri. Các bài trình bày, các y kiến của đại biểu đã đi đến một điểm chung, đó là: Dựa trên quy định của pháp luật, các Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Vĩnh Phúc…có những cách làm sáng tạo khác nhau để giúp ĐBQH tăng cường mối liên hệ với cử tri. Hơn nữa, những cách làm đó xuất phát từ nhận thức rằng, mối liên hệ với cử tri – những người đã bầu ra đại biểu Quốc hội, ủy quyền cho đại biểu Quốc hội – là cái gốc, xuất phát điểm của mọi hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cũng như toàn thể Quốc hội.

Cuối cùng, tại Hội nghị, Ban tổ chức cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ ích về nội dung thông tin, tài liệu, cấu trúc các bài giảng cũng như phương pháp truyền tải thông tin, công tác tổ chức, phục vụ… Ban Công tác đại biểu sẽ nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến đóng góp đó để việc tổ chức hội nghị trong thời gian tới sẽ thiết thực và hiệu quả hơn.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK