KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018
Cập nhật : 15:18 - 01/11/2018

BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

---------------------                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018STT

HOẠT ĐỘNG

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh 

Đại biểu HĐND tỉnh

6 – 7/11

Hòa Bình

2

Hợp tác với VCCI tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của HĐND

Đại biểu HĐND các tỉnh

16/11

Bà Rịa – Vũng Tàu

3

Hợp tác với VCCI tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của HĐND

Đại biểu HĐND các tỉnh

22/11

Thái Nguyên

4

Phối hợp với Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

Đại biểu HĐND

Sẽ có lịch cụ thể sau

Quận Hồng Bàng, Hải PhòngChi bộ Trung tâm sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Thái Nguyên vào ngày 22/11.


TTBD

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK