DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 - 2014
Cập nhật : 10:09 - 05/12/2014

TT

HOẠT ĐỘNG

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KINH PHÍ

1

Hội nghị “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các dự án luật dành cho ĐBQH Lào”

ĐBQH, Cán bộ VPQH Lào

7-8/12/2014

Viêng-chăn

Lào

Liên kết

2

Hội nghị Kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND TP. Hải Phòng

Đại biểu HĐND các cấp

 

TP. Hải Phòng

Liên kết

3

Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác bồi dưỡng ĐBDC

ĐBQH,ĐB HĐND, CTV của TTBD

31/12/2014

Hà Nội

NSNN

4

Làm việc và nghiên cứu về mô hình tập huấn nghị viện tại Canada

Lãnh đạo Ban CTĐB, Cán bộ TTBD, Vụ CTĐB

5-15/12/2014

Canada

NSNN

5

Cập nhật thông tin và các bài viết trên trang web của TTBD – Chủ đề: Kỷ niệm 10 năm thành lập TTBD

TTBD

Tháng 12

Hà Nội

NSNN

6

Chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 10 năm công tác bồi dưỡng ĐBDC

TTBD

 

Tháng 12

Hà Nội

 

NSNN

7

Hoàn thiện Kế hoạch hoạt động năm 2015

TTBD

 

Tháng 12

Hà Nội

 

NSNN

8

Hoàn thiện Đề án Xây dựng “Quy chế quy định chế độ học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của ĐBQH”

Đảng đoàn QH, Ban chỉ đạo, Tổ biên tập, TTBD

Tháng 12

Hà Nội

NSNN

9

Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ban CTĐB giao

TTBD

 

Tháng 12

Hà Nội

NSNN

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK