Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, ngày 18-19/9/2019
Cập nhật : 11:10 - 08/10/2019
Ngày 18-19/9/2019, tại tỉnh Kon Tum, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu; đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử; cùng 130 đại biểu đại diện thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị này nhằm trang bị và cung cấp thêm cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện các kiến thức, kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn, để mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân có thể thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri và trước Hội đồng nhân dân. 

Tại lớp tập huấn này, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử trình bày, trao đổi các chuyên đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Hội đồng nhân dân, như: Kỹ năng xem xét báo cáo trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân; Kỹ năng phân tích đánh giá tác động của chính sách; Kỹ năng giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân và các cơ quan của Hội đồng nhân dân; Kỹ năng xem xét, quyết định và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Kỹ năng tham vấn nhân dân trong quá trình ban hành chính sách ở địa phương; Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Tại mỗi chuyên đề, các báo cáo viên đều có phương pháp giảng riêng, chia sẻ, trao đổi thẳng thắn với đại biểu những vấn đề, lĩnh vực liên quan để khái quát và làm rõ nội dung chuyên đề, giúp đại biểu nắm vững kiến thức và xây dựng kỹ năng đại biểu. Chẳng hạn như ở chuyên đề Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách, các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu một số vấn đề chung về chính sách và phân tích, đánh giá chính sách; Vai trò phân tích, đánh giá tác động chính sách của đại biểu Hội đồng nhân dân trong xây dựng, ban hành nghị quyết; Một số kỹ năng phân tích chính sách; Cách thức và kỹ năng đánh giá tác động chính sách. Hay như ở chuyên đề Một số Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo viên Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã đặt vấn đề từ căn cứ pháp lý tới một số yêu cầu của việc tổ chức hoạt động giải trình, sau đó mới đi trực tiếp vào các kỹ năng tổ chức phiên giải trình.

Cùng với các Báo cáo viên, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn và làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn tại địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động của đại biểu, giúp đại biểu tiếp thu các nội dung bồi dưỡng có hiệu quả hơn.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum chia sẻ, tuy là lần đầu tiên Kon Tum phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức tập huấn cho đại biểu, nhưng đồng chí đánh giá và thấy được sự cần thiết của Hội nghị đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng chí cũng ghi nhận sâu sắc sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các báo cáo viên trong bài trình bày của mình, nhờ đó Hội nghị tập huấn đạt được kết quả ngoài mong đợi. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kỹ năng đã được tiếp cận tại các lớp tập huấn vào thực tiễn hoạt động của mình; nắm vững tình hình thực tế từ cơ sở để có những ý kiến, kiến nghị đóng góp vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân được ban hành đúng quy định, có tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK