Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, 21/3 – 22/3/2019
Cập nhật : 9:44 - 25/03/2019

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 03/2019 đã được lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phê duyệt, ngày 21/3 tại Hà Giang, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện.Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự tập huấn có các đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu HĐND cấp huyện là Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố. Báo cáo viên tại Hội nghị là các báo cáo viên Ban công tác đại biểu và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định để HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang xác định đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động luôn là yêu cầu, đòi hỏi đối với HĐND các cấp và phải được bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi đại biểu HĐND. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND là một giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục, đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của HĐND nói chung và đại biểu HĐND nói riêng. 

Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên truyền đạt và chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu dân cử qua một số chuyên đề gồm: 
- Kỹ năng cơ bản như kỹ năng thảo luận, tranh luận tại nghị trường; 
- Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách;
- Kỹ năng chuyên sâu liên quan đến chức năng quyết định như quyết định dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương; xem xét, quyết định và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương;
- Kỹ năng giám sát thực hiện Luật Đất đai; giám sát thực hiện quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất của HĐND.
- Kỹ năng giám sát thực hiện Luật bảo vệ môi trường
- HĐND trong quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư ở địa phương.Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại mỗi chuyên đề, bên cạnh nghe chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của HĐND đối với từng vấn đề đặt ra, các đại biểu còn được tham gia thảo luận trực tiếp, thực hành bài tập tình huống; đồng thời, sẽ được các báo cáo viên giải đáp những thắc mắc liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động của HĐND, người đại biểu dân cử đối với hoạt động trong tới lĩnh vực đất đai và lĩnh vực dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương...

Để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả cao, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc chương trình của hội nghị để tiếp thu toàn bộ nội dung tập huấn, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và trao đổi với giảng viên các vấn đề vướng mắc phát sinh từ thực tế hoạt động để nắm chắc các kỹ năng và vận dụng linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ người đại biểu, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của từng đại biểu HĐND nói riêng và chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nói chung trong thời gian tới.

Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đều đánh giá nội dung hội nghị là thiết thực, bổ ích, áp dụng được nhiều trong hoạt động của HĐND địa phương, các báo cao viên có năng lực chuyên môn và phương pháp trình bày khoa học, lôi cuốn được sự tham gia chia sẻ của các đại biểu tham dự.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK