Tin Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân” tại Thái Nguyên, ngày 22/11/2018
Cập nhật : 16:34 - 27/11/2018

Sáng ngày 22.11, tại Thành phố Thái Nguyên, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Đặng Xuân Phương và Trưởng Ban Pháp chế - VCCI Đậu Anh Tuấn chủ trì Hội nghị. Đây là hội nghị thứ hai với cùng nội dung, được tổ chức dành cho các tỉnh khu vực phía Bắc.Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Điện Biên, Hải Dương, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang…; các chuyên gia và lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân các tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Đặng Xuân Phương cho biết: Chỉ số PCI được xây dựng từ năm 2006, đã được Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sử dụng như là nguồn thông tin hữu ích đối với việc xây dựng, ban hành nghị quyết, giám sát của Hội đồng nhân dân, đưa PCI vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tuy nhiên, chỉ số PCI vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong hoạt động của Hội đồng nhân dân … Phó Trưởng Ban Đặng Xuân Phương nhấn mạnh: Hội nghị lần này sẽ tổng kết những kết quả, chia sẻ và những bài học kinh nghiệm tốt trong cách thức sử dụng và khai thác dữ liệu PCI nhằm phục vụ hoạt động ban hành chính sách và giám sát của Hội đồng nhân dân.Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu Đặng Xuân Phương tham dự và phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 04 tham luận của Hội đồng nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Đồng Tháp, Điện Biên, Quảng Trị về kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động giám sát, chất vấn và ban hành chính sách ở mỗi địa phương. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng: đối với hoạt động của chính quyền địa phương, chỉ số PCI là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá về môi trường kinh doanh, năng lực điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân hiện còn gặp nhiều khó khăn; việc sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân còn mờ nhạt; còn nhiều đại biểu chưa hiểu sâu, hiểu rõ về chỉ số PCI, các tiêu chí thành phần của PCI để áp dụng trong hoạt động thực tiễn của Hội đồng nhân dân; việc theo dõi, cập nhật diễn biến của chỉ số PCI chưa được thường xuyên, chủ yếu là lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân, dự các hội nghị công bố kết quả, thông tin về PCI…

Để nâng cao chỉ số PCI cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng chỉ số này trong họat động của Hội đồng nhân dân, các đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có quy định, hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ thực hiện các chỉ số PCI thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân để có căn cứ ban hành các chính sách nhằm góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương trong thời gian tới… Các đại biểu cũng đề nghị VCCI cần cập nhật sớm hơn dữ liệu về PCI để các địa phương khai thác và sử dụng; tiếp tục hỗ trợ địa phương tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc sử dụng chỉ số PCI vào các hoạt động giám sát nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát của đại biểu dân cử địa phương đối với chất lượng, hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân, nhất là đối với điều hành kinh tế, thực thi các chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính…


TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK