Tin Hội nghị tập huấn Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ngày 6-7/11/2018
Cập nhật : 14:56 - 08/11/2018
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2018, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 11 năm 2018, tại TP Hòa Bình, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh.Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Hoàng Văn Tứ nhấn mạnh: Việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân hết sức cần thiết. Qua đó, giúp trang bị thêm cho các đại kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, cả về lý luận và thực tiễn, để áp dụng vào thực tế hoạt động, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, lắng nghe các nội dung trình bày của báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ. Để sau khi hội nghị kết thúc, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình, góp phần đưa hoạt động của HĐND các cấp ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trực tiếp trao đổi 6 chuyên đề về: Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, quy trình, cách thức và những lưu ý khi tiến hành; kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của Hội đồng nhân dân; kỹ năng giám sát thực hiện chế độ, chính sách xã hội, dân tộc thiểu số của Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và những điều cần lưu ý; Hội đồng nhân dân trong quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án ở địa phương và giới thiệu Luật Ngân sách Nhà nước gắn với chức năng nhiệm vụ Hội đồng nhân dân.

Trong thời gian Hội nghị, Ban tổ chức đã dành thời gian hướng dẫn việc sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên Ipad đã trang bị cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để cập nhật các thông tin, văn bản tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK