Giới thiệu nội dung Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân”
Cập nhật : 17:07 - 02/11/2018

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) (viết tắt của Provincial Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh cấp tỉnh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh dựa trên ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp ở các địa phương. Chỉ số này được công bố thí điểm lần đầu tiên vào năm 2005 cho 42 tỉnh, thành phố. Từ lần thứ hai, năm 2006 trở đi đến nay, tất cả các tỉnh thành Việt Nam đều được đưa vào xếp hạng, đồng thời các chỉ số thành phần cũng được tăng cường thêm. Theo Nghị quyết số 19 ngày 18/3/2014 của Chính phủ, việc nâng cao Chỉ số PCI đã chính thức trở thành nhiệm vụ của các địa phương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tăng cường vai trò của cơ quan dân cử trong việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là mục tiêu hợp tác giữa Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Công tác đại biểu trong những năm gần đây. Năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp hai bên thực hiện sự hợp tác này. 

Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân” nhằm tổng kết những kết quả của các khóa tập huấn Ban Công tác đại biểu đã phối hợp tổ chức cùng VCCI. Qua đó, chia sẻ và lan toả những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong cách thức sử dụng và khai thác dữ liệu PCI hiệu quả nhằm phục vụ hoạt động ban hành chính sách và giám sát của Hội đồng nhân dân.

Nội dung của Hội nghị được chia làm 2 phần, cụ thể:
- Phần 1: Khái quát chung về chỉ số PCI và khả năng sử dụng PCI trong hoạt động của Hội đồng nhân dân: 
+ Giới thiệu PCI; tác động của PCI trong việc góp phần cải cách, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh cấp tỉnh, thúc đẩy các nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh ở trung ương và địa phương, tăng cường tiếng nói doanh nghiệp.
+ Giới thiệu khả năng sử dụng và khai thác dữ liệu PCI; sử dụng thông tin từ PCI trong quá trình xây dựng, ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. 
- Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và khai thác dữ liệu PCI hiệu quả nhằm phục vụ hoạt động ban hành chính sách và giám sát của Hội đồng nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị sẽ nghe các diễn giả từ các địa phương phát biểu, đồng thời tham gia thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về hai nội dung: sử dụng PCI trong hoạt động giám sát và sử dụng PCI trong hoạt động ban hành chính sách của Hội đồng nhân dân.

Đối tượng dự hội nghị dự kiến gồm: lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện Dự án PCI, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân, một số Sở, ngành liên quan và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp một số địa phương. Mỗi hội nghị sẽ có khoảng 80 đại biểu tham dự.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu dự kiến sẽ tổ chức 02 hội nghị với cùng nội dung ở hai khu vực, mỗi hội nghị ½ ngày. Hội nghị tại miền Nam dự kiến tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 16/11/2018. Hội nghị tại miền Bắc dự kiến tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 22/11/2018. 

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trân trọng giới thiệu và kính mời các quý vị đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị./.

TTBD
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK