Tin Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngày 25-26/9/2018
Cập nhật : 16:45 - 02/11/2018

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 09/2018 đã được lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phê duyệt, trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân huyện, thị, thành phố của tỉnh Đồng Tháp năm 2018. 

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt, bổ trợ một số kỹ năng về giám sát việc thực hiện chế độ chính sách xã hội; kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của Hội đồng nhân dân; thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trần Anh Dũng nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu là hết sức cần thiết để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề; tích lũy nhiều kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân đánh giá tầm quan trọng của việc tổ chức các hội nghị bồi dưỡng tập huấn với sự tham gia của các chuyên gia, báo cáo viên từ Trung ương, coi đây là một trong những tiền đề cơ bản nhằm tạo lập và củng cố lực lượng báo cáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử ở địa phương.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong các nhiệm kỳ gần đây luôn chú trọng trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới báo cáo viên tại địa phương cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng đại biểu dân cử. Đối tượng báo cáo viên nguồn là các chuyên gia có trình độ, có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong các cơ quan dân cử, có kinh nghiệm trong việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng đến đại biểu.
 
Thường trực HĐND Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu, trực tiếp là Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử để chọn đối tượng và tổ chức các khóa tập huấn dành cho những báo cáo viên nguồn này về phương pháp sư phạm trong bồi dưỡng đại biểu dân cử; quy trình bồi dưỡng đại biểu dân cử; cách thức tiếp cận, thiết kế, tổ chức và thực hiện chương trình bồi dưỡng cụ thể; kỹ năng truyền tải thông tin trong quá trình bồi dưỡng.

Trong những năm gần đây, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tích cực phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh chủ yếu là Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND các cấp trong tỉnh. Cụ thể:

- Năm 2013: Chủ đề tập huấn, bồi dưỡng “Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND”, hội nghị với sự tham gia của gần 300 đại biểu, là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp trong Tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên đã chia sẽ các kỹ năng về: Giám sát của đại biểu HĐND; xem xét, thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp HĐND; phát biểu, thảo luận tại kỳ họp HĐND; đánh giá nghị quyết HĐND đã ban hành, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Hội nghị tập huấn đã cơ bản giúp đại biểu HĐND có thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

- Năm 2014: Chủ đề tập huấn, bồi dưỡng “Vai trò của đại biểu HĐND đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Hội nghị được các báo cáo viên truyền tải thông điệp, nhấn mạnh vai trò của đại biểu HĐND trong thực hiện 02 chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giúp cho đại biểu HĐND có cách nhìn tổng quan hơn bối cảnh kinh tế xã hội của cả nước, của địa phương để đưa ra được những nhận định về thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức, xác định được điểm mạnh, điểm yếu để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội ổn định.

- Năm 2015: Thường trực HĐND Tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu về các kỹ năng: tiếp xúc cử tri; hoạt động chất vấn của cơ quan dân cử và kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND; tổ chức điều hành kỳ họp HĐND v.v…

- Năm 2017: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND Tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp với 08 chuyên đề, làm cơ sở để đại biểu mới lần đầu tham gia hoạt động HĐND hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri và Nhân dân đã tin tưởng trao cho; đồng thời trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong quá trình giám sát, thẩm tra, phân tích, đánh giá quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị tập huấn năm 2018 này, Thường trực HĐND Tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND, chia sẽ kinh nghiệm giám sát việc thực hiện chế độ chính sách xã hội; giám sát hoạt động tư pháp của HĐND; HĐND trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Sử dụng kết quả kiểm toán trong giám sát tài chính ngân sách địa phương…

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Tỉnh tham gia Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều có tham luận chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND. Nhiều kinh nghiệm được chia sẽ tại các Hội nghị cấp khu vực thời gian qua như: Làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND?; một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp xúc cử tri của HĐND; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Ban của HĐND; vai trò của cơ quan dân cử trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh; kinh nghiệm chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND Tỉnh v.v…Qua đó, đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK