Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 30-31/10/2018
Cập nhật : 17:44 - 31/10/2018


Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 30 và 31/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND các huyện, thành phố năm 2018.Tới dự có: Đ/c Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình; đại diện lãnh đạo Thường trực, các ban, đại biểu HĐND tỉnh; các đại biểu cấp tỉnh, huyện, đại biểu HĐND làm việc tại các sở ban ngành của tỉnh, cán bộ văn phòng cấp tỉnh, huyện.Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình nhấn mạnh, trước yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vẫn, nâng cao chất lượng ban hàng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, giám sát quyết định của UBND cùng cấp, nghị quyết HĐND cấp dưới trực tiếp, việc tổ chức khóa tập huấn này là rất cần thiết và bổ ích cho các đồng chí đai biểu HĐND tỉnh, cấp huyện, đại biểu các cơ quan chuyên môn của UNBD tỉnh và chuyên viên các văn phòng HĐND, UBND tỉnh. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, giúp các địa biểu HĐND nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả tốt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của lớp tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên giàu kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử trình bày, trao đổi về các chuyên đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động của HĐND gồm: 
- Chuyên đề 1: Nâng cao chất lượng lựa chọn vấn đề và chuẩn bị nội dung để chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND.
- Chuyên đề 2: Kỹ năng giám sát ngân sách Nhà nước
- Chuyên đề 3: Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp
- Chuyên đề 4:  Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại mỗi chuyên đề, bên cạnh việc lắng nghe chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của HĐND đối với từng vấn đề đặt ra, các đại biểu còn được tham gia thảo luận trực tiếp, tham gia bài tập thực hành các tình huống về kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp; đồng thời, được các báo cáo viên giải đáp những thắc mắc liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động của HĐND.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK