Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của HĐND tại Gia Lai ngày 12/9/2018
Cập nhật : 10:37 - 12/09/2018

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2018 đã được Ban Công tác đại biểu phê duyệt, ngày 12/9/2018, tại thành phố Play-ku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm lỳ 2016-2021.
Toàn cảnh Hội nghị

Về tham dự Hội nghị có hơn 250 đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Trung, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Phan Chung, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tại Hội nghị này, các đại biểu đã được báo cáo viên dày dặn kinh nghiệm trong hoạt động đại biểu dân cử trao đổi, chia sẻ các nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của các đại biểu dân cử:
- Giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,
- Vai trò của HĐND trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tại địa phương,
- Giám sát việc thực hiện đầu tư công và thực hiện ngân sách địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trung nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng tập huấn thường xuyên cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về những kiến thức pháp luật mới, về những kỹ năng trong lĩnh vực giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo… Đây là lần thứ 2 trong nhiệm kỳ này Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng ĐBDC tổ chức tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh. Hội nghị lần này cũng là nhằm bồi dưỡng nâng cao những kỹ năng chuyên sâu cho các đại biểu, để từ đó hiệu quả công việc hàng ngày càng được nâng cao.

Qua Hội nghị, đa số các đại biểu tham dự đều đánh giá nội dung hội nghị là thiết thực, bổ ích, áp dụng được nhiều trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các địa phương, các báo cáo viên có năng lực chuyên môn và phương pháp trình bày khoa học, lôi cuốn được sự tham gia chia sẻ của các đại biểu tham dự.

TTBD


 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK