Tin Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, ngày 23/8/2018
Cập nhật : 10:59 - 27/08/2018
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 23.8, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND các huyện, thành phố năm 2018.Tới dự có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH, TS. Nguyễn Đức Thụ; Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, TS. Nguyễn Hải Long; đại diện lãnh đạo Thường trực, các ban, đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn.Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Viết Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh, qua hơn 2 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh và các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng cao trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND với cử tri, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh và đã được cử tri đánh giá cao. Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động; thường xuyên tiếp xúc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri thông qua công tác tiếp công dân và TXCT để chủ động, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. 

Tuy nhiên,  quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu HĐND còn gặp một số khó khăn trong hoạt động, nhất là đối với giám sát theo chuyên đề. Để khắc phục những khó khăn đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu lựa chọn các chuyên đề tập huấn phù hợp, thiết thực để tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND.  Để lớp tập huấn đạt hiệu quả tốt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của lớp tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên giàu kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử trình bày, trao đổi về các chuyên đề liên quan trực tiếp đến các hoạt động của HĐND gồm: HĐND với các CSXH tại địa phương; tăng cường vai trò của HĐND trong cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Toàn cảnh Hội nghị

Trong chuyên đề thứ nhất của TS. Nguyễn Đức Thụ, báo cáo viên đã chia sẻ với đại biểu về những chủ trương, đường lối của Đảng về CSXH; cơ sở pháp lý về HĐND và CSXH; một số nhiệm vụ của HĐND liên quan đến lĩnh vực xã hội, gồm: Ban hành nghị quyết thuộc lĩnh vực xã hội; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, chú trọng các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực xã hội và quyết định các chinh sách tại địa phương.

Trong chuyên đề “Tăng cường vai trò của HĐND trong cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” do Phó Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam Phạm Ngọc Thạch trình bày, các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu chung về PCI; môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam qua kết quả chi số PCI; đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh Nam Định từ kết quả điều tra PCI; chỉ số PCI và HĐND, HĐND có thể sử dụng chỉ số PCI như thế nào...

Tại mỗi chuyên đề, bên cạnh nghe chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của HĐND đối với từng vấn đề đặt ra, các đại biểu còn được tham gia thảo luận trực tiếp; đồng thời, sẽ được các báo cáo viên giải đáp những thắc mắc liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động của HĐND, người đại biểu dân cử đối với hoạt động giám sát thực hiện các chế độ CSXH và vai trò của HĐND trong cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK