Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND tỉnh Hà Giang
Cập nhật : 9:16 - 20/03/2018Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, trong 2 ngày 06 và 07/3/2018, tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban công tác đại biểu, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh Hà Giang. Tham dự buổi tập huấn, có ông Bùi Đức Thụ - Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu cùng các ông (bà) thuộc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử Ban công tác đại biểu. Về phía tỉnh, có ông Hoàng Văn Vịnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hà Thị Minh Hạnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Để làm tròn trọng trách này, đòi hỏi mỗi đại biểu dân cử ngoài tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết thì còn phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng hoạt động của mình trên cương vị là người đại biểu nhân dân. Nhằm đạt được mục tiêu đó, đề nghị các vị đại biểu tham dự hội nghị tập trung theo dõi, lắng nghe trình bày của báo cáo viên, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để ngay sau khi kết thúc hội nghị, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi tại hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm đưa vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nói chung, đại biểu HĐND nói riêng trên phạm vi toàn tỉnh không ngừng được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh được nghe các đồng chí báo cáo viên Ban công tác đại biểu trao đổi về một số nội dung nhằm giúp đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về một số kỹ năng của người đại biểu dân cử, như: HĐND trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương; HĐND với các chính sách xã hội tại địa phương (Về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm y tế, dân số, bình đẳng giới…); HĐND trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại địa phương; Giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND.

Qua buổi tập huấn, các vị đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố đã được cung cấp thêm những nội dung cơ bản về kỹ năng cần thiết trong giám sát, ra quyết định, và một số bài học liên hệ thực tiễn ở tỉnh Hà Giang./. 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang
http://hagiang.gov.vn/pages/provincenews.aspx?ItemID=8313

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK