Hội nghị “Một số vấn đề về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương” tại thành phố Huế
Cập nhật : 15:11 - 11/05/2015

 

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2015, ngày 13/4/2015 tại thành phố Huế, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị “Một số vấn đề về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương”. Tham dự Hội nghị có gần 140 đại biểu là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân của 28 tỉnh, thành trong cả nước và các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng đoàn ĐBQH & HĐND các địa phương.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, đồng chí Hà Minh Sơn đã khai mạc và chủ trì hội nghị. Đồng chí Đồng Hữu Mạo, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Chính quyền địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức của mỗi Nhà nước và đều được ghi nhận trong Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Ở Việt Nam, nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương không còn là một vấn đề mới, nhưng quá trình đó còn gặp khó khăn và phức tạp. Trong nhiều thập niên qua, khi bàn về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, vấn đề tổ chức chính quyền địa phương luôn được đặt ra với mong muốn giải quyết các vấn đề còn bất cập.

Hiến pháp 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng về chính quyền địa phương, nhất là về mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm địa lý - hành chính - kinh tế đặc biệt của các vùng; phân công quyền hạn, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền; sự tự chủ của chính quyền địa phương. Nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, trên cơ sở kế thừa Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2013, dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 cuối năm 2014 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9 giữa năm 2015.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên là chuyên gia, là người từng hoạt động thực tiễn ở Quốc hội và Chính phủ đã phân tích các chuyên đề như: Tổng quan về tổ chức và hoạt động, mô hình chính quyền địa phương; vị trí, vai trò, quyền hạn của HĐND và UBND; Phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo Hiến pháp 2013; cũng như Thiết kế các quy định về phân cấp, phân quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Trách nhiệm giải trình của chính quyền; Sự tham gia của người dân vào qui trình chính sách. Những nội dung này đều được các báo cáo viên chuyển tải trọn vẹn tới hội nghị nhằm hỗ trợ cung cấp cho các đại biểu dân cử những kỹ năng cần thiết trong việc xem xét, thảo luận dự thảo Luật này.

Trước hết, chuyên đề Tổng quan về tổ chức và hoạt động, mô hình chính quyền địa phương đã giới thiệu đến đại biểu những nội dung tổng quát nêu trong Hiến pháp 2013 và dự thảo Luật về Chính quyền địa phương, được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu theo phương pháp phân tích chính sách trong lập pháp, từng bước tiếp cận, phân tích các vấn đề cơ bản của Luật một cách toàn diện và khoa học.

Chuyên đề Vị trí, vai trò, quyền hạn của HĐND và UBND đi sâu vào cung cấp thông tin về các thành tố tạo nên chính quyền địa phương như Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; vị trí, tính chất, từ đó đi đến phân tích các quy định đối với hai loại cơ quan này. Chuyên đề cũng phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong cấp chính quyền địa phương có Hội đồng nhân dân.

Trong chuyên đề tiếp theo về Phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo Hiến pháp 2013, báo cáo viên đã mang tới Hội nghị những kiến thức về bản chất của phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, mục tiêu của công việc này, nguyên tắc thực hiện, và những giải pháp để tập trung đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền ở trung ương - địa phương. Sau đó, chuyên đề tiếp tục phân tích về vấn đề phân cấp, phân quyền đối với chính quyền địa phương.

Ở chuyên đề về thiết kế các quy định về phân cấp, phân quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu đã được nghe về những hạn chế trong phân cấp quản lý, bảy nguyên tắc lớn trong quy định về phân cấp, phân quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tiếp đó là những phân tích đặc biệt trong một số lĩnh vực cụ thể của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Chuyên đề về trách nhiệm giải trình của chính quyền đã đem tới Hội nghị những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích, các chủ thể của chính quyền địa phương chịu trách nhiệm giải trình, cũng như cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Trong chuyên đề về sự tham gia thực chất của người dân vào quy trình chính sách, báo cáo viên cũng đã đưa ra những kiến thức cơ bản nhấn mạnh sự cần thiết của người dân trong vai trò này, cũng như các nguyên tắc đảm bảo sự tham gia thực chất của họ trong quy trình chính sách ở địa phương. Chuyên đề cũng chỉ ra thực trạng về việc đảm bảo sự tham gia của người dân, cũng như các biện pháp để cải thiện vấn đề này.

Các đại biểu cũng đã có cơ hội trao đổi, thảo luận xung quanh các chủ đề trên. Sự nhiệt tình, tập trung theo dõi và thảo luận của các đại biểu đối với các nội dung và bài tập tình huống mà các báo cáo viên đề cập đã tạo nên chất lượng, hiệu quả cho Hội nghị.

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK