Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục dành cho đại biểu dân cử”
Cập nhật : 13:02 - 12/09/2018
Giáo dục liên quan trực tiếp đến mỗi gia đình, mỗi người dân, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Đồng thời, giáo dục là một nội dung luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong chương trình nghị sự của Quốc hội, HĐND, nhất là Dự án Luật giáo dục (sửa đổi), Luật giáo dục đại học (sửa đổi) đang được thảo luận tại Quốc hội. 

Trong bối cảnh đó, Ban Công tác đại biểu sẽ tổ chức hội nghị bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng chính sách giáo dục vào ngày 19-21 tháng 9 tại Nghệ An và ngày 4 - 6 tháng 10 sắp tới tại Cần Thơ. Trong số rất nhiều các nội dung về giáo dục, Ban tổ chức lựa chọn nội dung về nguồn lực giáo dục; việc đánh giá chất lượng giáo dục, trong đó có vấn đề rất được quan tâm là việc tổ chức các kỳ thi; về hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND đối với quản lý nhà nước về giáo dục, giám sát việc kiểm định chất lượng giáo dục. 

Các diễn giả trình bày các nội dung trên đều là những chuyên gia có uy tín về giáo dục:
- Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống giáo dục và hoàn thiện hệ thống giáo dục mở do GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Nguyên Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân nhân lực.
- Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích chính sách trong việc hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục hiện nay do GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐBQH khóa XI,XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD, TN, TN, NĐ của Quốc hội khóa XII. Hiện nay GS Nguyễn Minh Thuyết đang chủ trì biên soạn chương trình giáo dục phổ thông mới. 
- Chuyên đề 3: Phân tích và xây dựng chính sách về nguồn lực giáo dục do TS Trần Thị Quế Giang, giảng viên ĐH Fulbright Việt Nam quan tâm và nghiên cứu sâu về giáo dục đại học. 
- Chuyên đề 4: Kỹ năng giám sát cơ cấu tổ chức và kiểm định chất lượng giáo dục do TS Đỗ Thùy Dương, chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và các tổ chức, nghiên cứu và trình bày nhiều về giáo dục ở các diễn đàn khác nhau; một đại biểu HĐND quan tâm nhiều và có nhiều hoạt động liên quan đến giáo dục tại HĐND TP Hà Nội. '

Ban Công tác đại biểu hi vong nội dung chương trình hội nghị sắp tới sẽ góp phần hỗ trợ đại biểu xây dựng, ban hành chính sách về giáo dục, giám sát việc thực hiện chính sách. 

TTBD
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK