Kinh nghiệm trong vận động bầu cử của đồng chí Lương Phan Cừ, Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội
Cập nhật : 16:20 - 02/03/2016

Theo khoản 4, điều 57, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định “Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước… chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử”.

Như vậy, đối với một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nhất là một ứng cử viên được giới thiệu về ứng cử tại những đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố xa nơi công tác, sinh sống là một khoảng thời gian rất ngắn.

Vậy cần phải làm gì trong thời gian này, nhất là những ngày đầu?

       Trước hết, sau khi có tên trong danh sách chính thức được công bố ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì ứng cử viên phải lập tức có các hành động sau:

1.     Lấy Giấy giới thiệu từ Hội đồng bầu cử Quốc gia để tới gặp và ra mắt, giới thiệu với Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, địa phương nơi mình được phân bổ về đơn vị ứng cử ĐBQH;

2.     Gặp và ra mắt, giới thiệu với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh để biết chương trình tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH.

3.     Theo lịch sắp xếp và chương trình tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên phương tiện thông tin đại chúng, ứng cử viên cần nắm rõ những địa chỉ, người liên hệ trong việc sắp xếp, tổ chức các hoạt động này.

4.     Thực hiện các chỉ dẫn và thực hiện theo đúng thời gian, lịch trình tiếp xúc, vận động bầu cử trong thời gian này của Uỷ ban bầu cử địa phương.

5.     Ngoài ra, ứng cử viên cần tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cũng như văn hóa, di tích, lịch sử của địa phương để phục vụ cho việc vận động bầu cử.

       Thứ hai, ứng cử viên phải hoàn thiện bản trình bày trước cử tri (Chương trình hành động) để vận động bầu cử cho mình. Nội dung chương trình hành động cần ngắn gọn nhưng thể hiện được những nội dung sau:

1.     Giới thiệu về bản thân mình;

2.     Sự hiểu biết về vai trò, vị trí cũng như chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và ĐBQH.

3.     Tại sao tham gia ứng cử ĐBQH và trúng cử thì làm những gì (chương trình hành động của mình);

4.     Kết luận là mong mỏi cử tri bầu cho mình và mình sẽ làm để xứng đáng với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Thứ ba, thực hiện các hoạt động vận động bầu cử theo kế hoạch do Ban thường trực UB MTTQ và Ủy ban bầu cử địa phương tổ chức như: tiếp xúc cử tri tại các khu dân cư trong khu vuc bầu cử; trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình, truyền thanh địa phương; một số hoạt động vận động bầu cử khác.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK